Barnehage

Vi jobber sammen med barnehager over hele landet for å styrke deres arbeid med barnas utvikling. Når digitale verktøy blir brukt riktig, gir det stor gevinst og mye moro for både barn og voksne!

Les mer..

Grunnskole

Økt læring er fokus i alt vi gjør sammen med skolene. Se mer på våre spennende løsninger for både enkeltskoler og kommuner.

Les mer..

Videregående skole

Det er to gode grunner til å bruke iPad som digitalt verktøy i videregående opplæring: Økt læring og bedret TCO (Total Cost of Ownership).

Les mer..

Spesialundervisning

Ikke noe annet sted er kravet om tilrettelegging så høyt som innenfor spesialundervisning. Heldigvis kan vi gjøre mye med enkle grep og fokus på mestring.

Les mer…

Høyskole og universitet

Med iPad bringer en inn spennende muligheter for effektivisering, økt læring og redusert kostnad.

Les mer…

Offentlig

RIKT har levert både smarte løsninger og opplæring som har bidratt til høyrere effektivitet og kutt i kostnader.

Les mer…

Næringsliv

Hvordan skal du best utnytte kraften i de mobile plattformene? RIKT har en unik kompetanse og gode løsninger.

Les mer…

read more

Kurs, hel- og halvdag

For deg som er sulten på mer kompetanse. Kanskje trenger du litt påfyll. Kanskje er det noe som dere ønsker å finne ut av i en travel hverdag. Uansett finner du mange spennende muligheter i vår oversikt.

Les mer..

Matematikk

Vi jobber med skoler for å gjøre matematikken mer praktisk, aktuell og forståelig. God bruk av digitale verktøy er et godt bidrag til å løfte læringen. Her kan du finne mer ut av hva vi tilbyr skolene.

Les mer..

Naturfag

RIKT hjelper deg å bruke iPad til økt læring i Naturfag. Både datalogging og å bruke mikroskop i undervisningen får nye dimensjoner når elevene får bearbeide dataene direkte på sin iPad.

Les mer..

Musikk

Med iPad får elevene et allsidig komposisjonsverktøy i hånda hvor de kan komponere, skape og musisere. Musikkfaget blir mer relevant og engasjerende. Rikt hjelper lærerne med struktur, verktøy, reportoar og sjangerbredde for å få umiddelbar høy gevinst.

Les mer..

Apple Professional Development

(APD) Apple har utviklet kurs for et bredt spekter av temaer i skolen, både faglig og av mer generell tilnærming. Dette er også vårt tilbud til skoler som bare vil ha dagskurs. RIKT er autorisert av Apple for å levere APD.

Les mer..

Blogg i læringsarbeidet

Se hvordan blogg kan benyttes i skoler og hvor lett det er å komme i gang. Vi har laget en komplett pakke som gjør det lett å komme i gang, og høy gevinst for elevenes læring. Les mer…

Klasseledelse

Teknologi i klasserommet er både en muliggjører og en utfordring. Tydelig undervisningsledelse er helt nødvendig for å lykkes, derfor bistår RIKT med bevisstgjøring, trening og refleksjon for å utvikle lærerne i klasseledelse.

Les mer..

Vurdering for Læring

God vurderingspraksis kjennetegnes gjerne ved «kultur for måloppnåelse», der både lærer og elev tror på at eleven kan nå målene. RIKT tilbyr bistand med å integrere vurdering i læringsarbeidet.

Les mer..

Flipped Classroom

Det har aldri vært enklere å komme i gang med Flipped Classroom (omvendt undervisning) enn det er nå. Du får innsikt i hvorfor dette er effektivt i læringen, og når det skal brukes. Fokus er på å opparbeide ferdighet og løse distribusjon på en god måte.

Les mer..

Generelt om våre tilbud

Vi er ikke så glad i tradisjonelle kurs ettersom de sjelden endrer noe i klasserommet. Derfor er all vår opplæring praktisk og med stor grad av refleksjon. De fleste av våre tilbud strekker seg over tid. Da oppnås endring og de gode resultatene.

 

read more

5 skoler i Ski kommune

Ski kommune satte i gang iPad prosjekt på 5 skoler i februar 2013, erfaringene er svært gode. Les hva rektor på Langhus skole og prosjektleder Kjell Martin Apalnes forteller om deres prosess. Les mer..

Mesterfjellet ungdomsskole

Nye Mesterfjellet skole står klar til bruk høsten 2014. Erfaringene med iPad er så gode at det er besluttet å satse iPad i stedet for laptop til hver elev på ungdomstrinnet. Les mer..

Økt læring i Vestby

RIKT har stått for en rekke leveranser til kommunen. I januar 2013 startet prosjekt med 5 skoler, etterfulgt av barnehagene. Les om den overraskende utviklingen av skoleprosjektet. Les mer..

Barnehagene i Fet

Tidligere rektor og prosjektleder Olaf Ulvmoen er strålende fornøyd med iPad prosjektet i kommunens barnehager. Han har sett mangt et IKT kurs i sitt liv. Les mer..

Konnerud skole i Drammen

Drammens første offentlige iPad prosjekt går på Konnerud skole og er initiert av rektor Cathrine Wessmann. Konnerud er sterkt engasjert i å ta ut pedagogiske gevinster med IKT. Les mer..

Bekkelaget skole i Oslo

IKT ansvarlig Kim Steingrimsen forteller at skolen har brukt iPad i undervisningen siden skolestart 2011. Samarbeidet med RIKT har betydd mye. Les mer..

Spesialbehov Greveskogen

Det har vært av stor betydning for oss at RIKT fysisk har vært på skolen, møtt både elevene og lærerne og demonstrert bruken ved å gå inn i undervisningsopplegg , forteller avdelingsleder Hanne Rying Merkesvik. Les mer..

Kristianslyst ungdomsskole

Stavanger kommune kjørte i gang sitt offentlige iPad prosjekt med 3 skoler i april 2013. Kristianslyst ungdomsskole satte i gang en 8. klasse og har svært gode erfaringer. Les mer.. 

iPad i musikkfaget i Skedsmo

I Skedsmo har skolene stor gevinst av iPad på musikkrommene. RIKT har bistått kommunen siden våren 2012 med å utvikle undervisningspraksis og metodikk. Les mer..

read more