Om Rikt

Generelt

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes vi så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.

Gjennom bevisst satsning opplever skolene på svært kort tid å endre klasseromspraksis fra «konsumlæring» til «aktiv læring». Mer enn noen gang tidligere har dette blitt aktualisert gjennom Ludvigsenutvalgets arbeid.

Alle våre veiledere er utdannet pedagog og har flere års erfaring fra pedagogisk arbeid i Norge. Skoleutvikling er krevende prosesser og våre veiledere er derfor fast ansatte som får lang trening hos oss. Du kan være trygg på at du får en fagperson som hjelper deg å nå dine ambisiøse mål.

Vår visjon: Endre Norge.
Det er ikke profitt til eierne eller salgsbonus som motiverer oss som jobber i Rikt. Vi drives alle av sterke verdibaserte mål. Det skjønner du når du snakker med oss!

Økonomi og eierforhold

I Norge har det ikke vært vanlig at en kommersiell aktør står for skoleutvikling. Dette har vært myndighetens ansvar. Politiske føringer har blitt rullet ut via direktoratet. Reformene kommer gjerne med ca 10 års mellomrom, ofte før man har rukket å få på plass den forrige. Dette har vi ikke tid til lengre. Endringene i samfunnet er dramatiske og de går stadig raskere. Våre elever har ikke råd til omstillinger som tar år.

Når myndighetene ikke klarer denne oppgaven må andre trå til. Rikt har sagt ja til dette ansvaret, og vi har bevist gjennom flere år at vi er ansvaret verdig. Ulikt myndighetens aktører har vi ingen finansiering fra det offentlige, men må be skolene selv dekke den kostnaden som vi har knyttet opp til jobben vi gjør.
Ulikt store kommersielle aktører har vi ikke noe krav om utbytte til aksjonærene. Det står to eiere bak Rikt som har «endre Norge» som visjon og som motivasjon i det daglige arbeidet med å bygge selskapet. Penger er selvsagt også viktig for oss i Rikt. Vi har store personalkostnader, vi har et stort krav om videre utvikling og vi har et krav om soliditet til beste for våre ansatte og våre kunder.

Rikt er veldrevet økonomisk og har i alle år gått med overskudd. Rikt har ingen gjeld og selskapet har fått score på 923 av 1000 mulige av Experian 07.09.2015. Selv om regnskapsåret 2015 ikke er ferdig, er omsetningen løftet betydelig fra 2014. Selskapet vil gå med et økt økonomisk overskudd i 2015.

Rikt er et verdibasert selskap. Overskuddet som skapes forvaltes som følger:
• 50% går tilbake til selskapet for å styrke soliditeten
• 30% fordeles til de ansatte
• 20% gis til ideele formål som f.eks skolebygging og -utvikling i utviklingsland.
Julegaven for 2015 kan du lese om her.
Vi har de siste 3 årene spesielt støttet bygging og drift av skole i Pakistan.

 • Mestre

 • Skape

 • Reflektere

 • Anerkjenne

Det er 4 begreper som oppsummerer all vår tilnærming: Mestre, skape, reflektere og anerkjenne.  Opplevelsen av å mestre følger av godt tilrettelagte utfordringer. Når eleven skaper gjennom å være aktivt lærende så øker også refleksjonen. Gjennom samarbeid og deling lærer de seg å anerkjenne hverandre noe som gir mening og trygghet for alle.

Videoer som viser noe av vårt arbeid

Teglverket skole – vinner av Innovasjonsprisen 2017

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om Teglverket skole som vant Innovasjonsprisen 2017. Rikt har hjulpet dem i gang med satsingen på iPad 1:1.

Lese- og skriveopplæring på Jong skole, Bærum

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om leseopplæringen på Jong skole. Skolen har oppnådd svært spennende resultater. Rikt har stått for opplæring mens Dustin har levert iPader og tilbehør. Trykk på videoen for å starte. Du kan lese mer på IKT-senterets sider.

Åskollen Skole – Dustin

Da Åskollen bestemte seg for å gi alle elevene hver sin iPad tok de raskt kontakt med Rikt. Gjennom tett og godt samarbeid har Åskollen på kort tid merket stor fremgang i læringsutbytte, effektivitet og arbeidsflyt. I videoen som er produsert av leverandøren Dustin får du presentert noen av gevinstene ved en leveranse fra Rikt.

Vurdering for læring i Skedsmo kommune

Gjennom våren 2014 jobbet Rikt sammen med Skedsmo med å styrke og dokumenter det vurderingsarbeidet som skjer i kommunens skoler. Målet med filmen var å konkretisere og tilgjengeliggjøre Vurdering for læring og inspirere gjennom gode eksempler.

Økt læringstrykk på skolene i Kongsberg

I denne videoen produsert av Atea får du høre fra både skoleeier, skoleledelse, lærere og elever om noe av det spennende som har skjedd i læringsarbeidet i kommunen. Rikt har stått for opplæringen mens Atea var leverandør på klienter og infrastruktur.

Hva kundene sier om oss

Vi ser motiverte elever som produserer mer enn før i et stillere arbeidsmiljø. De gjør grundigere arbeid, de samarbeider mer og de deler mer.

Rolf Arve Wold, rektorVik skole, Sømna kommuneLes mer
Lars Christian Gjøsæther, rektor

For å sikre at vi får et god pedagogisk bruk at iPad, så har vi engasjert Rikt som har dyktige digitale pedagoger. Med Rikt og iPad ligger fokus på læring

Lars Christian Gjøsæther, rektorÅskollen skole, Drammen kommuneLes mer

For å lese avisartikler om vårt arbeid i skolene kan du følge lenken under.

Avisartikler

Våre medarbeidere

Erling Grønlund

Erling Grønlund

Daglig leder

Mob: 414 90 890
Grunnlegger av Rikt. Erling har ansvar for utvikling av marked og produkt. Har jobbet med implementering av IKT i skolen siden 2002. Jobbet flere år i barnehage og skole. Tidligere lederstilling i Aftenposten og Telenor. Utdannet markedsfører fra BI.
Jobber heltid i Rikt.

Anniken Fjeld

Anniken Fjeld

Prosjektkoordinator

Mob: 948 12 291
Anniken er nyutdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge med en bachelor i økonomi og administrasjon, profilering regnskap. Hun jobber heltid med å sørge for at alt rundt leveranser er på plass, og følger opp våre veiledere nå de er ute.

Eivind Grønlund

Eivind Grønlund

Geek

Mob: 915 63 611
Direkte fra videregående er Eivind vårt "elevalibi". Foruten kritiske skråblikk på Rikts læringskonsepter vil han ha et spesielt øye for det tekniske. Eivind møter du derfor ute i skolen når det er snakk om spill, blogg og alt som flyr.

Anne Mørre Taugard

Anne Mørre Taugard

Prosjektkoordinator

Mob: 948 12 291
Anne er en kløpper til å følge opp og sørge for at ting er på plass. Hun er utdannet fra Markedshøyskolen med bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling og tar for tiden en master i læring i komplekse systemer.
Jobber deltid i Rikt.

Anders Berle

Anders Berle

Pedagogisk veileder

Mob: 924 35 680
Anders er utdannet adjunkt, og har jobbet 5 år i Osloskolen med flere ulike alderstrinn. Foruten å ha en bred pedagogisk bakgrunn, har han fordypet seg i idrett, RLE og matematikk.
Jobber heltid i Rikt.

Benjamin Bergerud Brenden

Benjamin Bergerud Brenden

Pedagogisk veileder

Mob: 990 25 975
Benjamin er utdannet barnehagelærer og har fordypning i barnehage og ledelse. Han har 8 års erfaring fra barnehage. Benjamin er opptatt av å legge tilrette for utvikling og læring for barn og voksne. Jobber heltid i Rikt.

Emma Bonnerud

Emma Bonnerud

Pedagogisk veileder

Mob: 454 68 143
Emma er utdannet adjunkt og tar tilleggsutdanning med fokus på lese- og skriveopplæring ved siden av jobben i Rikt.
Hun har erfaring som lærer fra barneskolen og fokuserer på å gjøre klasserommet til en mestringsarena for alle elever gjennom god klasseledelse og gode relasjoner. Hun legger vekt på å ivareta elevenes motivasjon gjennom hele skoleløpet. Jobber deltid i Rikt.

Eva Dragland

Eva Dragland

Pedagogisk veileder

Mob:
Eva er utdannet instrumentalpedagog og faglærer i musikk. Hun har etterutdanning i ledelsesfag og en mastergrad i innovasjon, rådgivning og spesialpedagogikk med psykososiale vansker som fordypningsområde. Hun har også jobbet 10 år i PP-tjeneste med utredning av lærevansker hos førskolebarn, skolebarn og voksne. Eva er opptatt av hvordan meningsfull bruk av IKT kan gi mer og bedre læring for den enkelte elev i tillegg til klasseledelse og relasjonsarbeid i skolen. Jobber heltid i Rikt.

Frode Brynjulf Solsvik

Frode Brynjulf Solsvik

Pedagogisk veileder

Mob: 917 84 006
Frode utdannet adjunkt med hovedvekt på statsvitenskap og historie. Han har jobbet 6 år i skolen, både på mellomtrinnet og ungdomsskole. Frode er engasjert i elevers egenutvikling og er opptatt av klasseledelse og gode relasjoner mellom lærer og elev. Jobber heltid i Rikt.

Gunhild Rustad

Gunhild Rustad

Pedagogisk veileder

Mob: 934 91 745
Gunhild Rustad er utdannet adjunkt med tilleggsutdannelse innenfor IKT. Hun har 14 års erfaring fra ungdomsskole som IKT-ansvarlig, kontaktlærer og faglærer. Gunhild har mye og god erfaring med bruk av flipped classroom. Hun er spesielt opptatt av hvordan digitale verktøy kan være med på å bedre oppfølging av hver enkelt elev. Jobber heltid i Rikt.

Hanna-Marie Ringdal

Hanna-Marie Ringdal

Pedagogisk veileder

Mob: 997 78 652
Hanna-Marie er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad i pedagogikk med fokus på IKT-støttede læringsmiljø. Har erfaring som lærer i barneskolen. Har også deltatt på et forskningsprosjekt i Frankrike med fokus på bruk av læringsbrett i matematikkundervisning i småskolen. Hanna-Marie er opptatt av utvikling og meningsfull bruk av IKT for økt læring, mestring og læringsglede. Jobber heltid i Rikt.

Ida Dahl

Ida Dahl

Pedagogisk veileder

Mob: 412 66 422
Ida er lektor med master i IKT-støttet læring og fordypning i matematikk og samfunnsfag. Hun er opptatt av å tilrettelegge for at hver enkelt opplever mestring, og oppnår sitt fulle potensiale.
Jobber heltid i Rikt.

Kristoffer Hansen

Kristoffer Hansen

Mob: 466 13 873
Kristoffer har vært tilsatt som elevtillitsvalgt i mange år, og brenner for å gi elevene en stemme i skolen. Før han kom til oss jobbet han to år på fulltid i Elevorganisasjonen. Til høsten studerer han samfunnsøkonomi på Universitet i Oslo. Han er opptatt av at elever blir gjort i stand til å møte fremtiden. Jobber deltid i Rikt.

Lotte Furuvik Sand

Lotte Furuvik Sand

Pedagogisk veileder

Mob: 980 88 815
Lotte er lektor med en mastergrad som vektlegger teknologistøttet læring og innovasjon. Undervisningsfagene hennes inkluderer musikk, KRLE og samfunnsfag. Hun er opptatt av å jobbe mot en skoleutvikling som tilrettelegger for utvikling av aktive problemløsere, som igjen fordrer et større fokus på dybdelæring og kreativ kompetanse. Jobber heltid i Rikt.

Marit Tuko Rasmussen

Marit Tuko Rasmussen

Pedagogisk veileder

Mob: 984 24 098
Marit er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Fordypningsfag fra lærerskolen er spesialundervisning, engelsk og fransk. Hun har 16 års erfaring fra barneskole i Vestby kommune. Marit er Rikts fagansvarlige på begynneropplæring.
Jobber heltid i Rikt.

Mette Stubmo

Mette Stubmo

Pedagogisk veileder

Mob: 905 31 913
Mette er utdannet adjunkt og har grunnutdanning som barnehagelærer med tilleggsutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Mette har erfaring fra barnehage og skole. I 17 år har hun jobbet kontaktlærer på småskoletrinnet med fokus på begynneropplæringen. Mette er opptatt av god klasseledelse, skape gode relasjoner og aktiv læring. Jobber heltid i Rikt.

Sturla Enge Hovdal

Sturla Enge Hovdal

Pedagogisk veileder

Mob: 900 90 162
Sturla kommer fra videregående skole og er lektor i samfunnsfag, engelsk og norsk. Levende opptatt av pedagogisk bruk av IKT og særlig opptatt av elevers mestring og få ut deres potensiale. Bakgrunn fra privat næringsliv og offentlig forvaltning, og de siste 10 årene lærer og mellomleder på ulike nivåer i skolen.
Jobber heltid i RIkt

Tore Lothe Magnussen

Tore Lothe Magnussen

Pedagogisk veileder

Mob: 905 59 200
Tore er utdannet adjunkt, og har jobbet 12 år i barneskolen, på alle trinn. Han er opptatt av at gode undervisningsmetoder bør være i stadig utvikling, slik at elevene opplever motivasjon og læringsglede. Tore trives med elever i alle aldre, og legger mye vekt på å skape en god relasjon til alle i klasserommet. Jobber heltid i Rikt.

 • Adresse

  Storgt 25b (inngang fra Teatergata)
  2000 Lillestrøm

 • Telefon

  +47 948 12 291

 • Organisasjonsnummer

  991 729 445

Kontakt oss

Les bloggen

Deling, vurdering og anerkjennelse - å tilrettelegge for mestring

/
  Dette er tredje artikkel i en serie hvor vi tar for…

Bokstavprogresjon og tekstskaping - gevinster i begynneropplæring

/
Dette er andre artikkel i en serie hvor vi tar for oss digitale…

«Alle produserer, fordi alle mestrer!» - skaperglede og STL+

/
Dette er den første artikkelen i en serie hvor vi tar for oss…

Hvor er vi uke 7

/
Uke syv blir en meget variert uke for oss. Vi følger opp flere…
© Opphavsrett Rikt AS