Skoleutvikling

Kurs

Frittstående kursdager

Informasjon om kursene kommer snart.

 • SMART Board
 • Koding
 • Spill i skolen
 • Pages, Keynote, Numbers
 • Office365 og OneNote
 • Garageband og iMovie
 • Animasjon
 • Film i skolen

Barnehageutvikling

Digitale verktøy i barnehagen

Om Rikt

Generelt

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes vi så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.

Gjennom bevisst satsning opplever skolene på svært kort tid å endre klasseromspraksis fra «konsumlæring» til «aktiv læring». Mer enn noen gang tidligere har dette blitt aktualisert gjennom Ludvigsenutvalgets arbeid.

Alle våre veiledere er utdannet pedagog og har flere års erfaring fra pedagogisk arbeid i Norge. Skoleutvikling er krevende prosesser og våre veiledere er derfor fast ansatte som får lang trening hos oss. Du kan være trygg på at du får en fagperson som hjelper deg å nå dine ambisiøse mål.

Vår visjon: Endre Norge.
Det er ikke profitt til eierne eller salgsbonus som motiverer oss som jobber i Rikt. Vi drives alle av sterke verdibaserte mål. Det skjønner du når du snakker med oss!

Økonomi og eierforhold

I Norge har det ikke vært vanlig at en kommersiell aktør står for skoleutvikling. Dette har vært myndighetens ansvar. Politiske føringer har blitt rullet ut via direktoratet. Reformene kommer gjerne med ca 10 års mellomrom, ofte før man har rukket å få på plass den forrige. Dette har vi ikke tid til lengre. Endringene i samfunnet er dramatiske og de går stadig raskere. Våre elever har ikke råd til omstillinger som tar år.

Når myndighetene ikke klarer denne oppgaven må andre trå til. Rikt har sagt ja til dette ansvaret, og vi har bevist gjennom flere år at vi er ansvaret verdig. Ulikt myndighetens aktører har vi ingen finansiering fra det offentlige, men må be skolene selv dekke den kostnaden som vi har knyttet opp til jobben vi gjør.
Ulikt store kommersielle aktører har vi ikke noe krav om utbytte til aksjonærene. Det står to eiere bak Rikt som har «endre Norge» som visjon og som motivasjon i det daglige arbeidet med å bygge selskapet. Penger er selvsagt også viktig for oss i Rikt. Vi har store personalkostnader, vi har et stort krav om videre utvikling og vi har et krav om soliditet til beste for våre ansatte og våre kunder.

Rikt er veldrevet økonomisk og har i alle år gått med overskudd. Rikt har ingen gjeld og selskapet har fått score på 923 av 1000 mulige av Experian 07.09.2015. Selv om regnskapsåret 2015 ikke er ferdig, er omsetningen løftet betydelig fra 2014. Selskapet vil gå med et økt økonomisk overskudd i 2015.

Rikt er et verdibasert selskap. Overskuddet som skapes forvaltes som følger:
• 50% går tilbake til selskapet for å styrke soliditeten
• 30% fordeles til de ansatte
• 20% gis til ideele formål som f.eks skolebygging og -utvikling i utviklingsland.
Julegaven for 2015 kan du lese om her.
Vi har de siste 3 årene spesielt støttet bygging og drift av skole i Pakistan.

 • Mestre

 • Skape

 • Reflektere

 • Anerkjenne

Det er 4 begreper som oppsummerer all vår tilnærming: Mestre, skape, reflektere og anerkjenne.  Opplevelsen av å mestre følger av godt tilrettelagte utfordringer. Når eleven skaper gjennom å være aktivt lærende så øker også refleksjonen. Gjennom samarbeid og deling lærer de seg å anerkjenne hverandre noe som gir mening og trygghet for alle.

Våre skoler vinner innovasjonspriser!

Jong skole – Innovasjonsprisen 2016

Jong skole har vist at digitale hjelpemidler åpner for mange nye muligheter. Juryen har vektlagt at innføring av de digitale verktøyene har gått hånd i hånd med en gjennomført pedagogisk tankegang. Dette har gitt skolen dokumenterte resultater i blant annet lese- og skriveopplæringen.

Teglverket skole – Innovasjonsprisen 2017

Teglverket skole ble tildelt innovasjonsprisen på grunnlag av deres helhetlige tilnærming til utvikling av digital kompetanse i skoleledelse, hos lærere og alle elever. Læringen har stått i sentrum, og IKT-verktøy har blitt brukt som et sentralt hjelpemiddel i prosessen. Teglverket skole ser på det som sitt hovedoppdrag å ruste elevene for fremtiden.

Videoer som viser noe av vårt arbeid

Teglverket skole – vinner av Innovasjonsprisen 2017

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om Teglverket skole som vant Innovasjonsprisen 2017. Rikt har hjulpet dem i gang med satsingen på iPad 1:1.

Lese- og skriveopplæring på Jong skole, Bærum

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om leseopplæringen på Jong skole. Skolen har oppnådd svært spennende resultater. Rikt har stått for opplæring mens Dustin har levert iPader og tilbehør. Trykk på videoen for å starte. Du kan lese mer på IKT-senterets sider.

Åskollen Skole – Dustin

Da Åskollen bestemte seg for å gi alle elevene hver sin iPad tok de raskt kontakt med Rikt. Gjennom tett og godt samarbeid har Åskollen på kort tid merket stor fremgang i læringsutbytte, effektivitet og arbeidsflyt. I videoen som er produsert av leverandøren Dustin får du presentert noen av gevinstene ved en leveranse fra Rikt.

Vurdering for læring i Skedsmo kommune

Gjennom våren 2014 jobbet Rikt sammen med Skedsmo med å styrke og dokumenter det vurderingsarbeidet som skjer i kommunens skoler. Målet med filmen var å konkretisere og tilgjengeliggjøre Vurdering for læring og inspirere gjennom gode eksempler.

Økt læringstrykk på skolene i Kongsberg

I denne videoen produsert av Atea får du høre fra både skoleeier, skoleledelse, lærere og elever om noe av det spennende som har skjedd i læringsarbeidet i kommunen. Rikt har stått for opplæringen mens Atea var leverandør på klienter og infrastruktur.

Hva kundene sier om oss

Vi ser motiverte elever som produserer mer enn før i et stillere arbeidsmiljø. De gjør grundigere arbeid, de samarbeider mer og de deler mer.

Rolf Arve Wold, rektorVik skole, Sømna kommuneLes mer

For å sikre at vi får et god pedagogisk bruk at iPad, så har vi engasjert Rikt som har dyktige digitale pedagoger. Med Rikt og iPad ligger fokus på læring

Lars Christian Gjøsæther, rektorÅskollen skole, Drammen kommuneLes mer

For å lese avisartikler om vårt arbeid i skolene kan du følge lenken under.

Avisartikler

Våre medarbeidere

Erling Grønlund

Erling Grønlund

Daglig leder

Mob: 414 90 890
Grunnlegger av Rikt. Erling har ansvar for utvikling av marked og produkt. Har jobbet med implementering av IKT i skolen siden 2002. Jobbet flere år i barnehage og skole. Tidligere lederstilling i Aftenposten og Telenor. Utdannet markedsfører fra BI. Erling er en del av ledergruppen i Rikt.

Einar Solheim

Einar Solheim

Administrativ leder

Mob: 908 77 576
Einar kommer fra stillingen som stabsleder i Karmøy kommune. Her har han ledet gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid i skoler og barnehager. Einar har en Executive MBA grad fra UiS, og har nå 17 års ledererfaring fra privat og offentlig virksomhet. Einar brenner for lederskap, skole og endring. Einar er en del av ledergruppen i Rikt.

Kjell Atle Halvorsen

Kjell Atle Halvorsen

Skoleutvikling

Kjell Atle har hatt ansvaret for rektorutdanningen ved NTNU og masterprogrammet i skoleledelse. Hans brede bakgrunn inkluderer undervisning, ledelse og forskning og en rekke artikler og bokkapitler.
Kjell Atle brenner for å se formålsparagrafen bli til virkelighet i norsk skole gjennom bruk av teknologi og syn på elever som ressurs.
Kjell Atle er en del av ledergruppen i Rikt.

Anette Herskedal

Anette Herskedal

Områdeansvarlig

Mob: 938 75 015
Anette har en mastergrad i molekylær biovitenskap fra UiO, og har i ettertid videreutdannet seg innen pedagogikk ved NMBU. Hun er opptatt av at elevers mestringsfølelse og motivasjon skal speiles av lærerens trygghet i undervisningen. I tillegg er hun opptatt av å stimulere til læringsglede og utforskende elever ved hjelp av aktiv læring og IKT.

Eirik Østvoll Sagstuen

Eirik Østvoll Sagstuen

Områdeansvarlig

Mob: 957 56 126
Eirik er utdannet adjunkt med videreutdanning i matematikk. Han har 13 års erfaring fra barneskolen som kontaktlærer, IKT-ansvarlig og ressurslærer i regning. Eirik er opptatt av at alle elever skal få mulighet til å oppleve mestring og samtidig kunne utfordre seg nok til å strekke seg så langt som mulig. Han mener at gode relasjoner til elevene er det viktigste for god klasseledelse, og at trivsel og klasseledelse er det viktigste for god læring.

Tove Elisabeth Ødegaard

Tove Elisabeth Ødegaard

Områdeansvarlig

Mob: 954 77 575
Tove er utdannet Montessoripedagog, ICDP-veileder og har fag innen markedsføring og ledelse fra BI.
Etter mange år i barnehage og privat næringsliv har hun de ti siste årene jobbet som kontaktlærer på barneskole. Hun er opptatt av at hver enkelt elev skal få muligheten til å lære og utvikle seg ut i fra sine egne forutsetninger. Læringstrykk, mestringsglede og klasseledelse er elementer Tove vektlegger i all undervisning.

Kristine Rasch

Kristine Rasch

Områdeansvarlig

Mob: 932 69 383
Kristine er utdannet adjunkt fra Lærerhøyskolen i Oslo og Norges Idrettshøyskole. Hun har jobbet ni år på mellomtrinnet og fem år i ungdomsskolen. Kristine er opptatt av trygg og god klasseledelse, fremtidsrettet kunnskap, og elevers bevisstgjøring av nyttige læringsstrategier.

Maja R. Brustad

Maja R. Brustad

Utvikling og kvalitet

Mob: 920 81 388
Maja er lektor i norsk og samfunnsfag og er i tillegg musikklærer. Hun har 7 års erfaring fra barne- og ungdomsskole.
Maja er opptatt av at alle elever skal bli sett og få utfordringer som passer sitt nivå. Hun har god erfaring med å bruke digitale verktøy til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med enkle grep.

Ida Dahl

Ida Dahl

Prosessleder

Mob: 412 66 422
Ida er lektor med master i IKT-støttet læring og fordypning i matematikk og samfunnsfag. Hun er opptatt av å tilrettelegge for at hver enkelt opplever mestring, og oppnår sitt fulle potensiale.

Emma Bonnerud

Emma Bonnerud

Prosessleder

Mob: 960 01 616
Emma er utdannet adjunkt og jobber heltid i Rikt.
Hun har erfaring som lærer fra barneskolen og fokuserer på å gjøre klasserommet til en mestringsarena for alle elever gjennom god klasseledelse og gode relasjoner. Hun legger vekt på å ivareta elevenes motivasjon gjennom hele skoleløpet.

Frode Brynjulf Solsvik

Frode Brynjulf Solsvik

Prosessleder

Mob: 917 84 006
Frode utdannet adjunkt med hovedvekt på statsvitenskap og historie. Han har jobbet 6 år i skolen, både på mellomtrinnet og ungdomsskole. Frode er engasjert i elevers egenutvikling og er opptatt av klasseledelse og gode relasjoner mellom lærer og elev.

Benedicte Vinje

Benedicte Vinje

Pedagogisk veileder

Mob:

Camilla Øien

Camilla Øien

Pedagogisk veileder

Mob: 994 78 434
Camilla er utdannet lektor med undervisningsfagene samfunnsfag og engelsk. Hun er spesielt opptatt av skolens rolle i elevenes utvikling av digitalt medborgerskap.

Eldar E. Dahl

Eldar E. Dahl

Pedagogisk veileder

Mob:

Elin Andresen Hofstad

Elin Andresen Hofstad

Pedagogisk veileder

Mob: 938 51 215
Elin er utdannet grunnskolelærer 1-7 med vekt på fagene matematikk, naturfag og norsk. Hun har jobbet tre år i teknologitette klasserom på barnetrinnet. Elin er opptatt av å skape mestring, læringsglede og motivasjon ved å skape en aktiv læringsarena i og utenfor klasserommet.

Elisabeth Hasselstrøm

Elisabeth Hasselstrøm

Pedagogisk veileder

Mob:

Hanna P. Snekkerhaugen

Hanna P. Snekkerhaugen

Pedagogisk veileder

Mob:

Hanne Bjerke

Hanne Bjerke

Pedagogisk veileder

Mob: 936 99 820
Hanne har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Her har hun fordypet seg i utvikling og bruk av digitale verktøy for opplæring. Hun har erfaring fra barnehage og som veileder for studenter. Hanne er opptatt av at alle elever skal få bruke og utvikle sine evner på best mulig måte, og at læring skal være lystbetont og gi mestringsfølelse.

Ingvild V. Høie

Ingvild V. Høie

Pedagogisk veileder

Mob:

Isabel Lindseth-Løkka

Isabel Lindseth-Løkka

Pedagogisk veileder

Mob:

Jørgen Holmstrøm

Jørgen Holmstrøm

Pedagogisk veileder

Mob:

Jørgen Paulsen

Jørgen Paulsen

Pedagogisk veileder

Mob: 412 22 681
Jørgen er lektor med mastergrad i motivasjonsteori fra høgskolen i sørøst-Norge. Han har erfaring fra barne- og ungdomsskolen som både kontaklærer og faglærer. Jørgen er opptatt av å se hver enkelt elev og tror elevens mulighet til selvbestemmelse er viktig for å gi gode forutsetninger når det kommer til motivasjonen de har på skolen.

Jørn Eriksen

Jørn Eriksen

Pedagogisk veileder

Mob: 907 44 137
Jørn er adjunkt fra Lærerhøyskolen i Oslo med tillegg fra Norges Idrettshøyskole. Han har jobbet 14 år på mellomtrinnet og et år i ungdomsskolen både som kontaktlærer og faglærer. Han har også vært avdelingsleder i fire år for 1.-7.trinn. Jørn er opptatt av trygg og god klasseledelse. Det er viktig at elevene opplever motivasjon og mestring gjennom meningsfylte oppgaver og at de opplever glede gjennom læring.

Katrine Ajer

Katrine Ajer

Pedagogisk veileder

Mob: 408 69 995‬
Katrine er utdannet adjunkt og har tilleggsutdanning i lese- og skriveopplæring. Hun har tidligere jobbet flere år som lærer i Osloskolen, på både småskolen og mellomtrinnet. Fordypningsfagene hennes er samfunnsfag, engelsk og norsk. Katrine er opptatt av at elevene får være aktive og opplever mestring, i et godt og trygt læringmiljø.

Linda U. Thøring

Linda U. Thøring

Pedagogisk veileder

Mob:

Lotte Furuvik Sand

Lotte Furuvik Sand

Pedagogisk veileder

Mob: 980 88 815
Lotte er lektor med en mastergrad som vektlegger teknologistøttet læring og innovasjon. Undervisningsfagene hennes inkluderer musikk, KRLE og samfunnsfag. Hun er opptatt av å jobbe for en skoleutvikling som tilrettelegger for utvikling av aktive problemløsere, som igjen fordrer et større fokus på dybdelæring og kreativ kompetanse.

Marcus T. Weyde

Marcus T. Weyde

Pedagogisk veileder

Mob:

Maria Svendsen

Maria Svendsen

Pedagogisk veileder

Mob: 997 59 621
Maria er utdannet adjunkt og har arbeidet i skolen i 7 år. Hun har videreutdannet seg i lesing og skriving på 5-10. trinn. Maria har de siste årene arbeidet med iPad i klasserommet og drevet med opplæring og veiledning i personalet i bruk av iPad som pedagogisk verktøy. Hun brenner for at elevene skal kjenne på mestring og læringsglede ved å bruke kreative og varierte arbeidsmetoder.

Marta Hole Greve

Marta Hole Greve

Pedagogisk veileder

Mob:

Martin Aasheim

Martin Aasheim

Pedagogisk veileder

Mob:

Mia Steen

Mia Steen

Pedagogisk veileder

Mob: 920 29 025
Mia er utdannet pedagog med en mastergrad innenfor kunnskap, utdanning og læring. Hun har spesialisert seg i bruken av digitale læringsverktøy og har arbeidserfaring fra opplæring i IKT. Mia er opptatt av et inkluderende læringsmiljø der alle får mulighet til å mestre og utvikle sin egen kompetanse. Som pedagog er hun flink til å se den enkelte elev og ta utgangspunkt i deres livsverden.

Monica Andersen

Monica Andersen

Pedagogisk veileder

Mob:

Tore Lothe Magnussen

Tore Lothe Magnussen

Pedagogisk veileder

Mob: 905 59 200
Tore er utdannet adjunkt, og har jobbet 12 år i barneskolen, på alle trinn. Han er opptatt av at gode undervisningsmetoder bør være i stadig utvikling, slik at elevene opplever motivasjon og læringsglede. Tore trives med elever i alle aldre, og legger mye vekt på å skape en god relasjon til alle i klasserommet.

Trude Malnes

Trude Malnes

Pedagogisk veileder

Mob:

Anniken Fjeld

Anniken Fjeld

Prosjektkoordinator

Mob: 948 12 291
Anniken er utdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge med en bachelor i økonomi og administrasjon, profilering regnskap. Hun jobber heltid med å sørge for at alt rundt leveranser er på plass, og følger opp våre veiledere nå de er ute.

Eivind Grønlund

Eivind Grønlund

Teknisk ansvarlig

Mob: 915 63 611
Direkte fra videregående er Eivind vårt "elevalibi". Foruten kritiske skråblikk på Rikts læringskonsepter vil han ha et spesielt øye for det tekniske. Eivind møter du derfor ute i skolen når det er snakk om spill, blogg og alt som flyr.

Kristoffer Hansen

Kristoffer Hansen

Mob: 466 13 873
Kristoffer har vært tilsatt som elevtillitsvalgt i mange år, og brenner for å gi elevene en stemme i skolen. Før han kom til oss jobbet han to år på fulltid i Elevorganisasjonen. Kristoffer studerer samfunnsøkonomi på Universitet i Oslo. Han er opptatt av at elever blir gjort i stand til å møte fremtiden.

Laila Grüner

Laila Grüner

Prosjektkoordinator

Mob:

 • Adresse

  Storgt 25b (inngang fra Teatergata)
  2000 Lillestrøm

 • Telefon

  +47 948 12 291

 • Organisasjonsnummer

  991 729 445

Kontakt oss

Les bloggen

Skolebesøk! En nesten uvirkelig endringsprosess

/
Change! Sjelden har beskrivelsen vært mer berettiget enn etter…

Skolebesøk! Langsiktig utvikling med eleven i fokus

/
Dag 2 på Change! 2018 startet tidlig. Etter en god frokost dro…

Change! is gonna come!

/
Innovasjon er et moderne begrep og noen kan kanskje til og med…

Endelig Change!

/
For 4. År på rad inviterer vi i Rikt med oss skoleledere fra…
© Opphavsrett Rikt AS