Espen Breivik (Dagsrevyen) intervjuer elev på Runni ungdomsskole om eksamen på iPad.

En milepæl er nådd for de mange kommuner som har satset på bruk av iPad og andre læringsbrett i opplæringen. Etter mange års kamp får elever endelig anledning til å gjennomføre eksamen på iPad.
Saken startet for alvor våren 2013 hvor skoleeiere hadde møter med UDIR Les mer