1.Lesevisning

På mange nettsider med mye tekst, f.eks. nyhetsartikler, blogger, wikier eller andre leksikonsider, har du mulighet til å fjerne mye av «støyet» på siden slik at det er lettere å fokusere på teksten. Funksjonen tar vekk blant annet bannere, lenker og reklamer. Alt du trenger å gjøre er å trykke på symbolet helt til venstre i adressefeltet (se bildet) og velge «Vis leservisning». Når du er inne i leservisning, kan du igjen trykke på samme symbol og endre både bakgrunn og skrifttype sånn at du kan tilpasse til det som er best for deg. Trykker du på en av A-ene øverst i samme meny, kan du også gjøre teksten mindre eller større.

2. Finn på siden

Leter du etter noe spesielt eller spesifikke nøkkelord på en side kan det være tidkrevende å bla igjennom hele søkeresultatet. “Finn på siden” løser problemet og tar deg hvor du du vil.

Metode 1: Når du er på siden du ønsker, skriver du inn nøkkelordet ditt i søkefeltet og antall treff vil komme opp helt neders på siden.

Metode 2: Trykk på pil ut av boks og deretter “finn på siden”, skrive nøkkelordet du ønsker og naviger nedover på siden.

3. Split screen

Det kan være tungvint å orientere seg mellom flere apper hvor noe skal produseres et sted og uthenting av informasjon skal skje et annet sted. Derfor er split screen et genialt tips til bruk av iPad. Det lar deg dele skjerme i to og det er lettvint å orientere seg på begge skjermer. Drag&Drop fungerer også mellom de to skjermene.

4. Drag & drop

Drag&Drop er en finurlig mulighet på iPaden din. Verktøyet gir deg mulighet til å duplisere og flytte objekter fra et sted i en app til et annet sted, samt gjøre det samme mellom flere apper. Drag & drop fungerer glimrende sammen med split screen.

 

5. Diktering

For mange elever kan det være vanskelig å skrive for hånd eller på iPaden. Det kan være mange forskjellige grunner til det. Med dikteringsverktøyet på en iPad kan elevene snakke, mens iPaden skriver det elevene sier.

6. Kamera

Sakte film og tidsforløp er to flotte muligheter man kan bruke til å for eksempel dokumentere hendelser eller vise hendelser fra et annet perspektiv.

I nesten uansett hvilken app du bruker på iPad, kan du få opplest teksten du ser. Slik gjør du det:

 1. Start med å skru funksjonen på under Innstillinger.
 2. Gå til «Tilgjengelighet» i menyen til venstre
 3. Velg «Opplest innhold»
 4. Skru på «Les opp markering» (på eldre iOS-versjoner finner du Tilgjengelighet under Generelt-menyen på venstre side).

Nå kan du markere tekst du ønsker å få opplest, enten det er i iThoughts, Safari eller et annet sted. Du markerer tekst ved å holde én finger inne og trekke den blå markeringen over det du ønsker å få opplest. Når du har markert, trykker du på «Read»Les opp» i den svarte menyen som dukker opp.  

Tips: Du kan også endre talehastigheten på samme sted under Innstillinger som der du skrur på funksjonen «Les opp markering». 

Den perioden vi er inne i nå utfordrer lærere på en helt ny måte enn tidligere, og mange leter etter mulige løsninger digitalt. Vi ser at plattformer som Showbie og Teams har stor pågang da mange lærere bruker disse i jevnlig kommunikasjon med elevene.

I en periode nå kan kan det derfor være hensiktsmessig å lage oppgaver som eleven kan jobbe med på sin egen iPad eller PC, og som ikke gjør at man er avhengig av å være på nett for å få utført oppgaven. Oppgavene kan forklares eller lastes opp gjennom de kommunikasjonskanalene skolen bruker, og lastes ned på elevens iPad eller PC.

Vi kan for eksempel ta utgangspunkt i oppgaver hvor elevene skal jobbe med ordklasser. Hvilke muligheter har vi? Nå som vi jobber digitalt bør vi bruke de mulighetene digitale løsninger gir oss slik at elevene får oppleve spennende oppgaver hvor de kan være aktive og undersøkende.

I følgende eksempel har vi brukt Book Creator, men man kan like godt bruke apper som Pages og Keynote. Elevene kan være på verb-jakt; ta videoer av verb, legge inn lydfiler hvor de bruker verb i setninger eller skrive ned så mange verb de klarer å finne. Kanskje de også må gå på verb-jakt hos andre i familien?

Her er mulighetene mange, og vi må hjelpe hverandre med å komme på idéer og finne ulike løsninger. Men benytt dere av mulighetene digitale verktøy gir til å kombinere lyd, bilde, film og skrift. Det enkle er ofte det beste. Lykke til!

 

 1. Start en samtale i kanalen eller planlegg et møte i kalenderen.

Du har to gode muligheter dersom du ønsker at alle kolleger eller elever skal kunne bli med i en videosamtale. Det ene er å starte et møte i en kanal der alle har tilgang, og trykke på kameraikonet der du skriver innlegg, det andre er å sette opp et videomøte i kalenderen der du kan invitere brukergrupper og enkeltpersoner.

 1. Ha mikrofon og video av dersom du ikke har ordet.

God møteetikette i digitale møter er å gå inn i samtalene med mikrofonen dempet. Dette gjør at man unngår forstyrrende støy og unødvendig bakgrunnslyd. Det er kun de fire siste som har snakket som vises på skjermen og dermed ingen grunn til at alle deltar med video på samme tid.

 1. Be om ordet ved å vise deg på video.

Når alle har slått av video er det en enkel løsning å skru på kamera, uten lyd, og rekke en hånd i været for å be om ordet.

 1. Bruk ordstyrer.

Sørg for at det er én person som har kontroll på hvem som skal snakke, hvem som får innspill og replikk. Med dette unngår man å snakke i munnen på hverandre, og man sørger for at alle kommer til orde. Ordstyrer bør kunne ses på video gjennom hele samtalen.

 1. Henvend deg til deltakerne med navn.

Når deltakerne er med uten lyd og video kan spørsmål fort stilles ut i ingenting. Henvend deg derfor med navn til den eller de du tenker kan komme med innspill eller sette i gang noen tanker i fellesskapet.

 1. Bruk møtesamtalen aktivt.

I alle videosamtaler har man også muligheten til å benytte seg av chatten som hører til.
Denne kan med fordel brukes til små, korte innspill som ikke nødvendigvis trenger å logge seg på med video og lyd. Her kan deltakerne også svare hverandre.

 1. Ha kontroll på rollene i møtet.

I et Teams-møte kan de involverte ha ulike roller; presentatør eller deltaker. Rollen de ulike møtedeltakerne har bestemmer hva de får lov til å gjøre inne i møtet. Rollen bestemmer blant annet om man kan slå av andres lyd, dele innhold eller fjerne deltakere. Full oversikt finner du på support-sidene til Office.

 1. Slå av lyden på andre.

Dersom du har rollen som presentatør og alle andre er deltakere kan du hente frem deltakerlisten og skru av lyden på enkeltpersoner eller samtlige deltakere i møtet.

 1. Er du på PC, bruk skrivebordsversjon.

Teams i nettleseren fungerer supert, men skrivebordsversjonen av programmet fungerer enda litt bedre. Opplevelsen er at store videosamtaler fungerer litt bedre i skrivebordsversjonen. I tillegg har du blant annet i nettleseren muligheten for å se én person i videochat, mens skrivebordsversjonen støtter fire vinduer. I skrivebordsversjonen har du også muligheten til å gjøre bakgrunnen i videochat uskarp så du ikke trenger å rydde før du skal snakke med kollegaen din.

 1. Del innhold med de du snakker med.

I videosamtalene har du mulighet til å dele innhold med deltakerne i samtalen. Du kan dele skjermbildet ditt, dokumenter, presentasjoner og lignende med de du snakker med.