Oppføringer av admin

, ,

Endelig norsk stavekontroll i ny oppdatering!

Flere lærere og elever har savnet norsk stavekontroll når de jobber på iPad. I den nyeste oppdateringen, iOS 8.3,

, ,

– En ny vår på Saltveit skole

På Saltveit skole er både lærere og elever i gang med å bruke iPad. Prosjektet startet opp i mars, og rektor Helge Hansson melder om god stemning og mye produksjon av læring. Saltveit skole er en trivelig plass i utkanten av Haugesund. Skolen har dyktige klasseledere, og elever som trives godt. En nylig undersøkelse viser

, , ,

iPad på Follo barne og ungdomsskole – Tommel opp!

I løpet av våren har lærere og elever på Follo barne og ungdomsskole fått opplæring av RIKT i hvordan bruke iPad i læringsarbeidet. Follo barne og ungdomsskole er en spesialskole for elever som har behov for spesielt tilrettelagt undervisning. I opplæringen har vi da hatt fokus på

,

Konnerud skole i Drammen viser vei!

I slutten av oktober 2013 gikk Konnerud skole i Drammen i gang med sitt iPad-prosjekt. RIKT stod for opplæringen og i følge rektor har prosjektet vært svært vellykket.  Det har resultert i stor pågang fra andre skoler som gjerne vil se hva som skjer. Nå har Drammen kommune åpnet for bruk av iPad i undervisningen også […]

, , ,

Fullt trykk på Tønsberg Voksenopplæring

I uke 14 startet vi opplæringen med iPad for voksne innvandrere på Tønsberg Voksenopplæring. En uke var satt av til opplæringen i samarbeid med RIKT. De to første dagene gikk med til å introdusere iPad i læringsarbeidet for lærerne. De tre neste dagene gjennomførte konsulenten i RIKT undervisningen med deltakerne på skolen. Det ble kjøpt […]

, , ,

Produksjon på Moe skole

I starten av mars startet lærere og elever ved Moe skole opp iPad-prosjekt. Lærerne fikk to dager med trening, mens de tre neste dagene stod RIKT for moduleringen av læringsoppleggene – alle trinnene fra 1.-10.trinn fikk opplæring.

, ,

Billigste iPad er kraftig oppgradert!

Her er en skikkelig gladnyhet for skolene. Fram til nå har skolene satset på iPad 2 fordi dette har vært den rimeligste inngangsporten til den nye mestringsplattformen for læring. iPad 2 ble lansert for snart 3 år siden og har vært en stor suksess i skolene. Nå har Apple oppgradert til iPad Retina og skolene […]

, ,

Mestring og læring i fokus på Bjelland Oppvekstsenter

Et av de ordene som trekkes frem som mest synonymt med ordet læring i norsk skole er mestring. Opplever eleven mestring er det stor sannsynlighet for at også læringen øker. I løpet av en uke på Bjelland Oppvekstsenter fikk vi se mange eksempler på hvordan ordene MESTRING  og LÆRING kom i fokus, både hos elevene […]

,

Kreativt på Karuss

Kreativiteten blomstret  på 6. trinn på Karuss skole i Kristiansand i uke 6. Høyt læringstrykk og mye produksjon preget de tre dagene med elevene. Oppstartsuka med RIKT startet med opplæring av lærerne i to dager. Fokus lå på

Elevene lager ting de aldri har forestilt seg – på skolen!

Musikkfaget kan, som få andre fag, virkeliggjøre opplæringslovens formål om «utfoldelse av skaperglede og utforskertrang». Og i møte med realfagsutfordringer og PISA resultater er det viktig å løfte dette. Høyere refleksjon i estetiske læreprosesser gir nødvendig variasjon i undervisningen og bidrar til mer produktive læreprosesser og gode læringsmiljø. I Skedsmo kommune har f.eks elevene jobbet […]

,

– Stormende jubel!

Det var inspektørens oppsummering etter den første av tre dager med elevene på 8. trinn på Hauger skole i Bærum. På forhånd hadde lærerne gjennomført to opplæringsdager i pedagogisk bruk av iPad sammen med RIKTs konsulenter. Ved hjelp av ulike verktøy på iPad’en ble det produsert både filmer og e-bøker i spansk, fransk, tysk og engelsk. […]

Mesterfjellet ungdomskole utvider med iPad til alle elever

Mesterfjellet ungdomsskole satte i gang iPad prosjekt på 9. trinn i mars 2013. Hver elev og lærer på trinnet fikk iPad, og de gjennomførte oppstartsuke sammen med RIKT. Nye Mesterfjellet skole blir en 1-10 skole med 500 elever, og her blir det ingen datarom. På ungdomstrinnet får elevene hver sin iPad, mens det blir klassesett […]