1.Lesevisning

På mange nettsider med mye tekst, f.eks. nyhetsartikler, blogger, wikier eller andre leksikonsider, har du mulighet til å fjerne mye av «støyet» på siden slik at det er lettere å fokusere på teksten. Funksjonen tar vekk blant annet bannere, lenker og reklamer. Alt du trenger å gjøre er å trykke på symbolet helt til venstre i adressefeltet (se bildet) og velge «Vis leservisning». Når du er inne i leservisning, kan du igjen trykke på samme symbol og endre både bakgrunn og skrifttype sånn at du kan tilpasse til det som er best for deg. Trykker du på en av A-ene øverst i samme meny, kan du også gjøre teksten mindre eller større.

2. Finn på siden

Leter du etter noe spesielt eller spesifikke nøkkelord på en side kan det være tidkrevende å bla igjennom hele søkeresultatet. “Finn på siden” løser problemet og tar deg hvor du du vil.

Metode 1: Når du er på siden du ønsker, skriver du inn nøkkelordet ditt i søkefeltet og antall treff vil komme opp helt neders på siden.

Metode 2: Trykk på pil ut av boks og deretter “finn på siden”, skrive nøkkelordet du ønsker og naviger nedover på siden.

3. Split screen

Det kan være tungvint å orientere seg mellom flere apper hvor noe skal produseres et sted og uthenting av informasjon skal skje et annet sted. Derfor er split screen et genialt tips til bruk av iPad. Det lar deg dele skjerme i to og det er lettvint å orientere seg på begge skjermer. Drag&Drop fungerer også mellom de to skjermene.

4. Drag & drop

Drag&Drop er en finurlig mulighet på iPaden din. Verktøyet gir deg mulighet til å duplisere og flytte objekter fra et sted i en app til et annet sted, samt gjøre det samme mellom flere apper. Drag & drop fungerer glimrende sammen med split screen.

 

5. Diktering

For mange elever kan det være vanskelig å skrive for hånd eller på iPaden. Det kan være mange forskjellige grunner til det. Med dikteringsverktøyet på en iPad kan elevene snakke, mens iPaden skriver det elevene sier.

6. Kamera

Sakte film og tidsforløp er to flotte muligheter man kan bruke til å for eksempel dokumentere hendelser eller vise hendelser fra et annet perspektiv.

I nesten uansett hvilken app du bruker på iPad, kan du få opplest teksten du ser. Slik gjør du det:

 1. Start med å skru funksjonen på under Innstillinger.
 2. Gå til «Tilgjengelighet» i menyen til venstre
 3. Velg «Opplest innhold»
 4. Skru på «Les opp markering» (på eldre iOS-versjoner finner du Tilgjengelighet under Generelt-menyen på venstre side).

Nå kan du markere tekst du ønsker å få opplest, enten det er i iThoughts, Safari eller et annet sted. Du markerer tekst ved å holde én finger inne og trekke den blå markeringen over det du ønsker å få opplest. Når du har markert, trykker du på «Read»Les opp» i den svarte menyen som dukker opp.  

Tips: Du kan også endre talehastigheten på samme sted under Innstillinger som der du skrur på funksjonen «Les opp markering». 

Den perioden vi er inne i nå utfordrer lærere på en helt ny måte enn tidligere, og mange leter etter mulige løsninger digitalt. Vi ser at plattformer som Showbie og Teams har stor pågang da mange lærere bruker disse i jevnlig kommunikasjon med elevene.

I en periode nå kan kan det derfor være hensiktsmessig å lage oppgaver som eleven kan jobbe med på sin egen iPad eller PC, og som ikke gjør at man er avhengig av å være på nett for å få utført oppgaven. Oppgavene kan forklares eller lastes opp gjennom de kommunikasjonskanalene skolen bruker, og lastes ned på elevens iPad eller PC.

Vi kan for eksempel ta utgangspunkt i oppgaver hvor elevene skal jobbe med ordklasser. Hvilke muligheter har vi? Nå som vi jobber digitalt bør vi bruke de mulighetene digitale løsninger gir oss slik at elevene får oppleve spennende oppgaver hvor de kan være aktive og undersøkende.

I følgende eksempel har vi brukt Book Creator, men man kan like godt bruke apper som Pages og Keynote. Elevene kan være på verb-jakt; ta videoer av verb, legge inn lydfiler hvor de bruker verb i setninger eller skrive ned så mange verb de klarer å finne. Kanskje de også må gå på verb-jakt hos andre i familien?

Her er mulighetene mange, og vi må hjelpe hverandre med å komme på idéer og finne ulike løsninger. Men benytt dere av mulighetene digitale verktøy gir til å kombinere lyd, bilde, film og skrift. Det enkle er ofte det beste. Lykke til!

 

 1. Start en samtale i kanalen eller planlegg et møte i kalenderen.

Du har to gode muligheter dersom du ønsker at alle kolleger eller elever skal kunne bli med i en videosamtale. Det ene er å starte et møte i en kanal der alle har tilgang, og trykke på kameraikonet der du skriver innlegg, det andre er å sette opp et videomøte i kalenderen der du kan invitere brukergrupper og enkeltpersoner.

 1. Ha mikrofon og video av dersom du ikke har ordet.

God møteetikette i digitale møter er å gå inn i samtalene med mikrofonen dempet. Dette gjør at man unngår forstyrrende støy og unødvendig bakgrunnslyd. Det er kun de fire siste som har snakket som vises på skjermen og dermed ingen grunn til at alle deltar med video på samme tid.

 1. Be om ordet ved å vise deg på video.

Når alle har slått av video er det en enkel løsning å skru på kamera, uten lyd, og rekke en hånd i været for å be om ordet.

 1. Bruk ordstyrer.

Sørg for at det er én person som har kontroll på hvem som skal snakke, hvem som får innspill og replikk. Med dette unngår man å snakke i munnen på hverandre, og man sørger for at alle kommer til orde. Ordstyrer bør kunne ses på video gjennom hele samtalen.

 1. Henvend deg til deltakerne med navn.

Når deltakerne er med uten lyd og video kan spørsmål fort stilles ut i ingenting. Henvend deg derfor med navn til den eller de du tenker kan komme med innspill eller sette i gang noen tanker i fellesskapet.

 1. Bruk møtesamtalen aktivt.

I alle videosamtaler har man også muligheten til å benytte seg av chatten som hører til.
Denne kan med fordel brukes til små, korte innspill som ikke nødvendigvis trenger å logge seg på med video og lyd. Her kan deltakerne også svare hverandre.

 1. Ha kontroll på rollene i møtet.

I et Teams-møte kan de involverte ha ulike roller; presentatør eller deltaker. Rollen de ulike møtedeltakerne har bestemmer hva de får lov til å gjøre inne i møtet. Rollen bestemmer blant annet om man kan slå av andres lyd, dele innhold eller fjerne deltakere. Full oversikt finner du på support-sidene til Office.

 1. Slå av lyden på andre.

Dersom du har rollen som presentatør og alle andre er deltakere kan du hente frem deltakerlisten og skru av lyden på enkeltpersoner eller samtlige deltakere i møtet.

 1. Er du på PC, bruk skrivebordsversjon.

Teams i nettleseren fungerer supert, men skrivebordsversjonen av programmet fungerer enda litt bedre. Opplevelsen er at store videosamtaler fungerer litt bedre i skrivebordsversjonen. I tillegg har du blant annet i nettleseren muligheten for å se én person i videochat, mens skrivebordsversjonen støtter fire vinduer. I skrivebordsversjonen har du også muligheten til å gjøre bakgrunnen i videochat uskarp så du ikke trenger å rydde før du skal snakke med kollegaen din.

 1. Del innhold med de du snakker med.

I videosamtalene har du mulighet til å dele innhold med deltakerne i samtalen. Du kan dele skjermbildet ditt, dokumenter, presentasjoner og lignende med de du snakker med.

 

 

Tirsdag 11. juni kom Apples siste versjon (2.2.7) av iMovie for iPad ut. Vi trekker frem de viktigste endringene som kan være nyttige til bruk i skolen.

Smarte lydspor

Apple har utvidet med 80 nye lydspor innen ulike sjangre og stemninger, som tilpasser seg lengden på ditt videoklipp.

Grønnskjermeffekt

Det finnes mange ulike apper som kan tilby bruk av grønnskjerm i bilder og video, men nå er det fint at også Apple har lagt til muligheten i iMovie. Oppdateringen gir mulighet til å fjerne bakgrunnen i opptak som er gjort foran en grønn eller blå skjerm. I instruksjonen under har vi gjort et opptak av en hånd som vinker foran en blå skjerm og lagt videoen som et lag på et stillbilde. Her viser vi hvordan.

Velg bildet/opptaket du har gjort med blå eller grønn bakgrunn, og trykk på de tre prikkene i valgboksen.
Velg Grønn/blå skjerm.
Nå er bildet lagt som et tilleggslag, og den blå bakgrunnen er nå erstattet av den hvite bakgrunnen bak sola.

Ulike typer overlegg

Oppdateringen gjør også at du nå kan legge bilde i bilde og dele skjerm.

Når det ene laget er markert, kan du trykke på Overlegg for å finne flere valgalternativer.
Ved delt skjerm legger opptaket seg som et bilde oppå første lag. (Plassering og størrelse av bildet kan justeres, og forklares senere i innlegget.) Denne funksjonen kan være nyttig når elevene eksempelvis skal forklare et forløp, eller ha en presentasjon med et utsnitt av seg selv.
Ved delt skjerm legges de to lagene ved siden av hverandre. Denne funksjonen kan være hensiktsmessig når to ting skal sammenlignes som f.eks. reaksjoner i naturfag.

Vannmerke

Apple har gitt muligheten til å legge inn stillbilder i videoene du lager i iMovie. Nå kan bilder med gjennomsiktig bakgrunn brukes som logoer eller annen grafikk du vil ha synlig i videoen din. Bildet du legger til danner lag nummer to på klippet ditt, som er det maksimale per nå. I praksis betyr dette er at det ikke er mulig å ha både stillbilde, grønnskjerm og logo i bildet samtidig. Vi krysser fingrene for at en senere versjon tilbyr muligheten til å danne flere enn to lag, i det minste på iPader av nyere modell.

Her har jeg lagret et bilde med transparent bakgrunn som jeg skal sette inn. Trykk på de tre prikkene for å finne valgalternativer.
Velg Bilde i bilde.
Marker laget du skal ha som vannmerke, og trykk på navigeringssymbolet for å justere størrelse og plassering.
For å ha dette merket liggende gjennom hele filmen, kan du justere dette ved å dra i enden av det markerte klippet.

Oppsummering

Med denne versjonen av iMovie opplever vi at Apple svarer på behov som er meldt inn fra skoler. Appen posisjonerer seg som et svært godt verktøy når elever og lærere skal lage læringsfilmer. Hva med å la elevene lage en film der de lager sin egen nyhetssending fra fremtiden? Bruk grønnskjermeffekten og sett inn et bilde fra et ekte nyhetsstudio. Bruk en av de nye lydene som jingle i åpningen. Sett to klipp ved siden av hverandre der eleven sammenligner 2019 med 2069.

iPadOS heter oppdateringen, og kommer til iPad høst 2019

Mandag 3. juni ble Apples nye versjon av operativsystemet for iPad presentert. Hovedpunktet for oss som bruker iPad er at iOS nå blir delt. Der vi tidligere har hatt samme operativsystem på iPhone og iPad, får nå iPad sitt eget som heter iPadOS. I tillegg til at apper nå skal åpnes dobbelt så raskt, og ta mye mindre plass, er det duket for mange nye og nyttige funksjoner.

I denne artikkelen har vi trukket frem noen av de endringene som vi mener er viktigst for dem som bruker iPad som nettbrett i skolen.

Flere instanser av samme app

Med iPadOS kan du åpne flere vinduer av en app. Enten ved siden av hverandre, eller i forskjellige «spaces». 

Her er to Word-dokumenter åpnet ved siden av hverandre. Merk at for apper som ikke er Apples egne må utvikler selv legge inn støtte. Det er ikke sikkert at du i første omgang kan åpne to iThoughts-kart samtidig (men vi håper at utvikleren oppdaterer med støtte for dette).

Tidligere har det vært mulig å åpne to forskjellige apper ved siden av hverandre, men nå kan du altså bruke samme visning for to instanser av en app. Sammenligne informasjon på to nettsider? Har du mange Pages-dokumenter som du ønsker å samle til ett? Denne typen arbeidsflyt vil nå bli enklere.

Utvidet funksjonalitet for Apple Pencil

Er du så heldig å ha en iPad med støtte for en av Apples styluser? Nå kan du bruke pennen til å ta skjermbilde av et helt dokument eller nettside, og deretter markere tekst og bilder med pennen. De uten penn kan også benytte seg av muligheten til å ta skjermbilde av en hel nettside.

Forbedret navigering i tekst

I iPadOS kan du nå dra i scroll-baren for å bla raskt i store dokumenter(!). Velkommen til det som skilte en superbruker fra resten før datamusen hadde hjul mellom knappene (noen begrenset seg selv til å trykke på pilene i scrollefeltet).

Markering, klipp og lim, angre og markørnavigering har blitt forbedret, og får nå også egne bevegelser: Tre fingre opp for å kopiere markert tekst, tre fingre ned for å lime inn, tre fingre til venstre for å angre.

Mye ny funksjonalitet i filer-appen

 • Kolonnevisning for å se mappestruktur
 • Støtte for USB-lagring: minnepinner, eksterne disker, minnekort
 • Forbedret søk og filter
 • Roter bilder eller lag PDF av et dokument, rett fra Filer!
 • Nedlastningsmappe med filer fra nett
 • Zip og unzip! Tidligere måtte du bruke appen Documents for dette
 • Mange tastatursnarveier for å navigere i Filer-appen
 • Innebygget dokumentskanner

Kort fortalt bør dette dekke de fleste lærere og elevers behov i et filsystem. Husk at du nå også kan åpne to instanser av Filer samtidig. Nå kan du glede deg til å rydde i filene dine!

Fullverdig nettleser

Safari vil bli likere det du forventer fra en laptop. Nedlastninger støttes i større grad, både med egen mappe i Filer og unzip, men også med en «download manager» i Safari.

Ikke minst vil Safari nå vise «desktop version» av nettsider, og iPadOS håndterer oversetting av touch-input til mus-input der nettsider forventer det.

Smartere bilde-app

Bilder vil nå automatisk kunne skille skjermbilder, bilder av dokumenter og kvitteringer og vanlige fotografier fra hverandre. Det blir også lettere å navigere for å finne bilder tatt tilbake i tid.

Det er svært mange forbedringer i Bilder-appen, men mye av dette er mest aktuelt for privat bruk og blir derfor ikke nevnt her.

Tilgjengelighet og brukergrensesnitt

Apple har lagt til mye ny funksjonalitet i stemmestyringen. Hvor mye av dette som vil virke på norsk i første omgang gjenstår å se, men det vil nok komme etter hvert. For eksempel kan du nå si «show numbers» og iPaden vil sette et tall foran alt som kan klikkes på i en app. Deretter sier du bare tallet for å klikke på elementet. Spesielt nyttig når du begynner å bruke ukjente apper.

iPadOS vil også støtte USB-mus som tilbehør! Nå kan du navigere på skjermen med en vanlig datamus. Sammen med et tastatur vil dette kunne avlaste arbeidsstillingen i lange arbeidsøkter.

Se filmen fra Steve på Twitter om hvordan det ser ut i bruk:

Reality Composer

Dette gleder vi i Rikt oss til å leke med! Nå kommer det en egen app for produksjon av augmented reality-opplevelser. Apple opplyser om at man ikke trenger tidligere erfaring med 3D-programmer. Spennende!

Bare for gøy, eller?

iPadOS støtter spillkontrollere for Playstation 4 og Xbox One S. Sammen med Apples nye spilltjeneste Apple Arcade tas det et skritt i retning av å bli en fullverdig spillkonsoll. Spill i skolen ser økt bruk og interesse, så dette kan være med på å skape helt nye unike læringsaktiviteter!

Slippes til høsten

Oppdatering til iPadOS krever iPad Air 2 (utgitt sent 2014) eller nyere og er forventet å komme til høsten. Betaversjonen skal komme senere i juni. Lurer du på hvilken iPad du har, kan du sjekke modellnavn under Innstillinger → Generelt → Om. For en fullstendig oversikt over nye funksjoner se Apples egne sider: https://www.apple.com/ipados/ipados-preview/features/

I begynnelsen av mai åpnet Langmyra barneskole og Bergmo ungdomsskole i Molde sine klasserom for rektorer og ledere fra omkringliggende skoler. Sammen fikk vi se og høre om den positive utviklingen skolen har hatt etter deres digitale satsning.

Les mer

Erik Westrum er et kjent navn i utdanningssektoren. Lærere, skoleledere og -eiere landet rundt kjenner Erik som en entusiastisk foredragsholder og utvikler av IKTplan.no. Det gleder oss å fortelle at han fremover skal bidra til videre utvikling hos oss i Rikt. 

Les mer

Hele Stange kommune er nå i full gang med sin satsning på iPad i skolen. Vi har vært å besøkt dem for å høre hvilke erfaringer de har fått hittil. Lærerne er motiverte, engasjerte og har mye bra på hjertet!

Les mer

I Rikt har vi ikke bare pedagogiske veiledere, men også en gjeng som jobber for å få ting til å gå rundt. Kontorets drivjern, og hun som passer på at alle har det de trenger, er Laila Grüner! Kanskje du har vært en av de heldige som har fått pratet med henne på både telefon og mail?

Les mer

Vi er godt i gang med å gi dere noen innblikk i hvilke personer som finnes i Rikt. Denne gangen er det pedagogiske veileder Maria Svendsen som skal presenteres!

Navn: Maria Svendsen
Alder: 32 år
Bosted: Oslo, men er fra Haltdalen

Veien til Rikt: Maria hadde planer om å bli politi, og hun var veldig glad i mennesker. Etter å ha jobbet på et barnehjem i Kongo, bestemte hun seg imidlertid for å søke lærerstudiet. Hun tok opp en etterutdanning som hun ville bruke, noe hun fikk bruk for i Rikt. Da Rikt hadde opplæring på skolen hun jobbet på, ble hun introdusert for firmaet. 

Hjertesak: «Når man sender elevene ut på nettet, er det viktig at forståelsen kobles på.»  sier Maria. I tillegg forteller hun at hun bli provosert av hvor lite lek det er for barn i skolen. Generelt liker hun en lekende tilnærming til opplæringen. Ellers er Maria glad i samarbeid og liker idémyldringen med kollegaene sine.

Maria Svendsen på en praksisdag på Fjellhamar

Solskinnshistorie: Hadde en elev som var stille og aldri sa noe i timene, men blomstret etterhvert mer og mer. På slutten av praksisdagene rakte han opp hånda og sa; «Dette vil hjelpe meg i skolen fremover, for som dere alle vet har jeg jo dysleksi.» Verktøyet var med på å tilpasse for han, og finne ulike måter å jobbe på. 

Favoritt drikke på kontoret: Kaffe latte