1.Lesevisning

På mange nettsider med mye tekst, f.eks. nyhetsartikler, blogger, wikier eller andre leksikonsider, har du mulighet til å fjerne mye av «støyet» på siden slik at det er lettere å fokusere på teksten. Funksjonen tar vekk blant annet bannere, lenker og reklamer. Alt du trenger å gjøre er å trykke på symbolet helt til venstre i adressefeltet (se bildet) og velge «Vis leservisning». Når du er inne i leservisning, kan du igjen trykke på samme symbol og endre både bakgrunn og skrifttype sånn at du kan tilpasse til det som er best for deg. Trykker du på en av A-ene øverst i samme meny, kan du også gjøre teksten mindre eller større.

2. Finn på siden

Leter du etter noe spesielt eller spesifikke nøkkelord på en side kan det være tidkrevende å bla igjennom hele søkeresultatet. “Finn på siden” løser problemet og tar deg hvor du du vil.

Metode 1: Når du er på siden du ønsker, skriver du inn nøkkelordet ditt i søkefeltet og antall treff vil komme opp helt neders på siden.

Metode 2: Trykk på pil ut av boks og deretter “finn på siden”, skrive nøkkelordet du ønsker og naviger nedover på siden.

3. Split screen

Det kan være tungvint å orientere seg mellom flere apper hvor noe skal produseres et sted og uthenting av informasjon skal skje et annet sted. Derfor er split screen et genialt tips til bruk av iPad. Det lar deg dele skjerme i to og det er lettvint å orientere seg på begge skjermer. Drag&Drop fungerer også mellom de to skjermene.

4. Drag & drop

Drag&Drop er en finurlig mulighet på iPaden din. Verktøyet gir deg mulighet til å duplisere og flytte objekter fra et sted i en app til et annet sted, samt gjøre det samme mellom flere apper. Drag & drop fungerer glimrende sammen med split screen.

 

5. Diktering

For mange elever kan det være vanskelig å skrive for hånd eller på iPaden. Det kan være mange forskjellige grunner til det. Med dikteringsverktøyet på en iPad kan elevene snakke, mens iPaden skriver det elevene sier.

6. Kamera

Sakte film og tidsforløp er to flotte muligheter man kan bruke til å for eksempel dokumentere hendelser eller vise hendelser fra et annet perspektiv.

I nesten uansett hvilken app du bruker på iPad, kan du få opplest teksten du ser. Slik gjør du det:

 1. Start med å skru funksjonen på under Innstillinger.
 2. Gå til «Tilgjengelighet» i menyen til venstre
 3. Velg «Opplest innhold»
 4. Skru på «Les opp markering» (på eldre iOS-versjoner finner du Tilgjengelighet under Generelt-menyen på venstre side).

Nå kan du markere tekst du ønsker å få opplest, enten det er i iThoughts, Safari eller et annet sted. Du markerer tekst ved å holde én finger inne og trekke den blå markeringen over det du ønsker å få opplest. Når du har markert, trykker du på «Read»Les opp» i den svarte menyen som dukker opp.  

Tips: Du kan også endre talehastigheten på samme sted under Innstillinger som der du skrur på funksjonen «Les opp markering». 

Den perioden vi er inne i nå utfordrer lærere på en helt ny måte enn tidligere, og mange leter etter mulige løsninger digitalt. Vi ser at plattformer som Showbie og Teams har stor pågang da mange lærere bruker disse i jevnlig kommunikasjon med elevene.

I en periode nå kan kan det derfor være hensiktsmessig å lage oppgaver som eleven kan jobbe med på sin egen iPad eller PC, og som ikke gjør at man er avhengig av å være på nett for å få utført oppgaven. Oppgavene kan forklares eller lastes opp gjennom de kommunikasjonskanalene skolen bruker, og lastes ned på elevens iPad eller PC.

Vi kan for eksempel ta utgangspunkt i oppgaver hvor elevene skal jobbe med ordklasser. Hvilke muligheter har vi? Nå som vi jobber digitalt bør vi bruke de mulighetene digitale løsninger gir oss slik at elevene får oppleve spennende oppgaver hvor de kan være aktive og undersøkende.

I følgende eksempel har vi brukt Book Creator, men man kan like godt bruke apper som Pages og Keynote. Elevene kan være på verb-jakt; ta videoer av verb, legge inn lydfiler hvor de bruker verb i setninger eller skrive ned så mange verb de klarer å finne. Kanskje de også må gå på verb-jakt hos andre i familien?

Her er mulighetene mange, og vi må hjelpe hverandre med å komme på idéer og finne ulike løsninger. Men benytt dere av mulighetene digitale verktøy gir til å kombinere lyd, bilde, film og skrift. Det enkle er ofte det beste. Lykke til!

 

 1. Start en samtale i kanalen eller planlegg et møte i kalenderen.

Du har to gode muligheter dersom du ønsker at alle kolleger eller elever skal kunne bli med i en videosamtale. Det ene er å starte et møte i en kanal der alle har tilgang, og trykke på kameraikonet der du skriver innlegg, det andre er å sette opp et videomøte i kalenderen der du kan invitere brukergrupper og enkeltpersoner.

 1. Ha mikrofon og video av dersom du ikke har ordet.

God møteetikette i digitale møter er å gå inn i samtalene med mikrofonen dempet. Dette gjør at man unngår forstyrrende støy og unødvendig bakgrunnslyd. Det er kun de fire siste som har snakket som vises på skjermen og dermed ingen grunn til at alle deltar med video på samme tid.

 1. Be om ordet ved å vise deg på video.

Når alle har slått av video er det en enkel løsning å skru på kamera, uten lyd, og rekke en hånd i været for å be om ordet.

 1. Bruk ordstyrer.

Sørg for at det er én person som har kontroll på hvem som skal snakke, hvem som får innspill og replikk. Med dette unngår man å snakke i munnen på hverandre, og man sørger for at alle kommer til orde. Ordstyrer bør kunne ses på video gjennom hele samtalen.

 1. Henvend deg til deltakerne med navn.

Når deltakerne er med uten lyd og video kan spørsmål fort stilles ut i ingenting. Henvend deg derfor med navn til den eller de du tenker kan komme med innspill eller sette i gang noen tanker i fellesskapet.

 1. Bruk møtesamtalen aktivt.

I alle videosamtaler har man også muligheten til å benytte seg av chatten som hører til.
Denne kan med fordel brukes til små, korte innspill som ikke nødvendigvis trenger å logge seg på med video og lyd. Her kan deltakerne også svare hverandre.

 1. Ha kontroll på rollene i møtet.

I et Teams-møte kan de involverte ha ulike roller; presentatør eller deltaker. Rollen de ulike møtedeltakerne har bestemmer hva de får lov til å gjøre inne i møtet. Rollen bestemmer blant annet om man kan slå av andres lyd, dele innhold eller fjerne deltakere. Full oversikt finner du på support-sidene til Office.

 1. Slå av lyden på andre.

Dersom du har rollen som presentatør og alle andre er deltakere kan du hente frem deltakerlisten og skru av lyden på enkeltpersoner eller samtlige deltakere i møtet.

 1. Er du på PC, bruk skrivebordsversjon.

Teams i nettleseren fungerer supert, men skrivebordsversjonen av programmet fungerer enda litt bedre. Opplevelsen er at store videosamtaler fungerer litt bedre i skrivebordsversjonen. I tillegg har du blant annet i nettleseren muligheten for å se én person i videochat, mens skrivebordsversjonen støtter fire vinduer. I skrivebordsversjonen har du også muligheten til å gjøre bakgrunnen i videochat uskarp så du ikke trenger å rydde før du skal snakke med kollegaen din.

 1. Del innhold med de du snakker med.

I videosamtalene har du mulighet til å dele innhold med deltakerne i samtalen. Du kan dele skjermbildet ditt, dokumenter, presentasjoner og lignende med de du snakker med.

 

 

Her er presentasjonene fra Change! 2020

Skolebesøk
Elm Park Primary School

 

Tirsdag 11. juni kom Apples siste versjon (2.2.7) av iMovie for iPad ut. Vi trekker frem de viktigste endringene som kan være nyttige til bruk i skolen.

Smarte lydspor

Apple har utvidet med 80 nye lydspor innen ulike sjangre og stemninger, som tilpasser seg lengden på ditt videoklipp.

Grønnskjermeffekt

Det finnes mange ulike apper som kan tilby bruk av grønnskjerm i bilder og video, men nå er det fint at også Apple har lagt til muligheten i iMovie. Oppdateringen gir mulighet til å fjerne bakgrunnen i opptak som er gjort foran en grønn eller blå skjerm. I instruksjonen under har vi gjort et opptak av en hånd som vinker foran en blå skjerm og lagt videoen som et lag på et stillbilde. Her viser vi hvordan.

Velg bildet/opptaket du har gjort med blå eller grønn bakgrunn, og trykk på de tre prikkene i valgboksen.
Velg Grønn/blå skjerm.
Nå er bildet lagt som et tilleggslag, og den blå bakgrunnen er nå erstattet av den hvite bakgrunnen bak sola.

Ulike typer overlegg

Oppdateringen gjør også at du nå kan legge bilde i bilde og dele skjerm.

Når det ene laget er markert, kan du trykke på Overlegg for å finne flere valgalternativer.
Ved delt skjerm legger opptaket seg som et bilde oppå første lag. (Plassering og størrelse av bildet kan justeres, og forklares senere i innlegget.) Denne funksjonen kan være nyttig når elevene eksempelvis skal forklare et forløp, eller ha en presentasjon med et utsnitt av seg selv.
Ved delt skjerm legges de to lagene ved siden av hverandre. Denne funksjonen kan være hensiktsmessig når to ting skal sammenlignes som f.eks. reaksjoner i naturfag.

Vannmerke

Apple har gitt muligheten til å legge inn stillbilder i videoene du lager i iMovie. Nå kan bilder med gjennomsiktig bakgrunn brukes som logoer eller annen grafikk du vil ha synlig i videoen din. Bildet du legger til danner lag nummer to på klippet ditt, som er det maksimale per nå. I praksis betyr dette er at det ikke er mulig å ha både stillbilde, grønnskjerm og logo i bildet samtidig. Vi krysser fingrene for at en senere versjon tilbyr muligheten til å danne flere enn to lag, i det minste på iPader av nyere modell.

Her har jeg lagret et bilde med transparent bakgrunn som jeg skal sette inn. Trykk på de tre prikkene for å finne valgalternativer.
Velg Bilde i bilde.
Marker laget du skal ha som vannmerke, og trykk på navigeringssymbolet for å justere størrelse og plassering.
For å ha dette merket liggende gjennom hele filmen, kan du justere dette ved å dra i enden av det markerte klippet.

Oppsummering

Med denne versjonen av iMovie opplever vi at Apple svarer på behov som er meldt inn fra skoler. Appen posisjonerer seg som et svært godt verktøy når elever og lærere skal lage læringsfilmer. Hva med å la elevene lage en film der de lager sin egen nyhetssending fra fremtiden? Bruk grønnskjermeffekten og sett inn et bilde fra et ekte nyhetsstudio. Bruk en av de nye lydene som jingle i åpningen. Sett to klipp ved siden av hverandre der eleven sammenligner 2019 med 2069.

På konferansen vår i januar har vi bidragsytere med bred og variert erfaring. I går presenterte vi Sten R. Ludvigsen, og nå er neste ut rektor Sylvi J. Johnsen! 

Les mer

Hver uke fram mot jul vil vi la dere bli bedre kjent med de ansatte i Rikt! Med nærmere 40 ansatte er det en bredde av kompetanse, personligheter og bakgrunner som former firmaet som reiser Norge rundt. På kontoret i Lillestrøm samles mange rundt kaffemaskinen, og det er der du vil møte den ene etter den andre utover julemåneden. Her kommer førstemann ut! 

Les mer

Det har vært to gode dager på skolelederkonferansen «Skolen i digital utvikling»! Skoleledere fra hele landet har vært samlet for å få nyttig input, dele erfaringer og utvikle ny kunnskap. Johnny Gangsøy, som jobber med skoleutvikling i Rikt, leverte et strålende faglig innlegg! Les mer

En uke er gjennomført på Svalbard, og det gleder oss å se den engasjerte gjengen av elever som er der oppe! De høye forventningene etter noen vellykka lærerdager ble innfridd. Vi har stor tro på at Longyearbyen skole har en spennende tid i møte!  Les mer

Gleden er stor hos Rikt når skoler velger å satse fullt ut på pedagogisk utvikling. Vi jobbet med alle lærerne på Årvoll Skole 15. august og 16. august og hadde noen fantastiske dager med dem før skoleoppstart.
Les mer

Ingenting er så herlig som å se seks- og syvåringer dele mestringsglede. Rikt ser verdien av en god skoleoppstart og at man tidlig har opplevelser med mestring. Vi vil alltid hjelpe eleven med å bygge ferdigheter, kunnskap og gode holdninger. Derfor satser vi stort på begynneropplæring.

1.- og 2. klasse-lærere fra Høyenhall skole i full gang med Rikts opplegg

Les mer