Skoleutviklingsseminar

Change!2020 – Fagfornyelsen med digitale ressurser

London 21.-24. januar 2020

EARLY BIRD PRIS – KUN KR. 10 500 VED PÅMEDLING SENEST 30. SEPTEMBER 2019!  (Full pris 11 500)

Vi arrangerer Change!-konferansen for sjette år på rad og denne gangen setter vi fokus på hvordan digitale verktøy vil være med på å realisere Fagfornyelsen. Nytt i år er at vi nå inviterer skoleledelsen til å ta med seg nøkkelpersonale når det kommer til utviklingsarbeid på skolen.

Fagfornyelsen
Skole-Norge står foran spennende tider i en verden i stadig raskere endring. Fagfornyelsen banker på døren og Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte i sitt brev til Skole-Norge i 2018 at arbeidet med å fornye læreplanverket skal føre til endret praksis i klasserommet. Vi ser allerede konturene av den retningen LK20 vil gi når læreplanverket ferdigstilles i 2020 og det ligger en forventning i luften om at skoler skal utvikle seg og pedagogisk praksis endres for økt læring.  Men hvordan ser veien til endret praksis ut?

Mange vil mene at Fagfornyelsen ikke lar seg realisere uten god pedagogisk bruk av digitale verktøy.  Fagfornyelsen og god digital praksis bør derfor jobbes med parallelt.  Med god digital praksis, blir veien til Fagfornyelsen vesentlig kortere og breiere.

Change! 2020
På Change! London byr vi på spennende foredragsholdere og fremoverlente kollegaer. Sammen ser vi med et globalt blikk på hvordan skoleledelse, dybdelæring og profesjonsfellesskapet kan bidra til at Skole-Norge lykkes med å bruke digitale verktøy til å skape fremtidens skole. Faglige innspill og work shops med hands on aktiviteter vil gi deg en dypere forståelse for hvordan Fagfornyelsen kan innføres på din skole.

På programmet vil du i tillegg til spennende konferansedagen være med på skolebesøk og besøk til verdens største EdTechmesse – BETT.