Dette er tredje artikkel i en serie hvor vi tar for oss digitale verktøy i begynneropplæringen. Vi har intervjuet en rekke skoleledere og lærere som deler sine erfaringer.

 Opplevelsen av å mestre er et resultat av godt tilrettelagte utfordringer slik at hver enkelt elev kan jobbe ut fra egne forutsetninger. Dette bidrar til lærelyst, motivasjon og styrket selvfølelse. Disse faktorene legger grunnlaget for å bruke ressursene som bor i hver elev, og for å sørge for at alle får utviklet sine kompetanser og sitt potensiale.

Det er fire begreper som er sentrale i Rikts tilnærming: mestre, skape, reflektere og anerkjenne. Vurderingsarbeid og deling som grunnlag for refleksjon over egen og medelevers læringsprosess er lagt mye vekt på i skolene vi har snakket med. Ved å legge til rette for deling, samarbeid og refleksjon helt fra skolestart, får alle elever mulighet til å utforske og bruke sitt potensiale. Skolene vi har pratet med opplever at dette resulterer i høy motivasjon hos elevene og større læringsglede.

Ved Teglverket skole i Oslo opplever elevene at de med digitale verktøy i større grad kan jobbe ut fra egne forutsetninger og i eget tempo. Rektor Elisabeth Palmgren forteller at  det er enklere for lærerne å drive med god tilpasset opplæring, fordi alle elevene har mulighet til å jobbe på eget nivå.  Aktive elever som er sterkt involverte i, og medskapere av egen læringsprosess fører til motivasjon og mestring, fortsetter hun.  

 Med digitale verktøy styrer elevene sin egen læringsprosess i langt større grad enn tidligere, og dette påvirker læring og mestring på en positiv måte. 

Elisabeth Palmgren, rektor på Teglverket skole

Å skape en god kultur for deling bidrar til samarbeid og samtaler rundt læringsprosesser. Å få anerkjennelse er så utrolig viktig for elevene, understreker Anne-Sofie Gislesen fra Raumyr skole i Kongsberg. Det har blitt lettere å dele med hverandre og med klassen, og elevene snakker om læring. Motivasjonen og læringsgleden er høy, fortsetter hun. Nysgjerrige elever som får lov til å utforske, og leke seg med språk og fag fører til økt motivasjon. I mulighetene for tilpasning ligger også en implisitt anerkjennelse av at hver enkelt elev kan jobbe ut fra egne forutsetninger. Ved Raumyr velger elevene i stor grad arbeidsmetode og strategier på egenhånd, ut fra tydelige læringsmål og kriterier som blir gitt av lærer, avslutter Gislesen.

Digitale verktøy gjør det lettere å dele, gi tilbakemeldinger og følge progresjonen til hver enkelt elev, sier avdelingsleder Sølvi Røren ved Valderøy barneskole. Dette fører til mer selvstendig arbeid, og en sterk kultur for deling, tilpassing og vurdering. Det vi opplever når det er en delingskultur i klasserommene er at hver enkelt får vist sine styrker, som igjen fører til læringsglede, stolthet og nysgjerrighet, avslutter hun.

Rikt har levert pedagogisk implementering av digitale verktøy i mer enn 80 kommuner og er Norges største aktør på feltet. Gjennom en helhetlig metodisk satsning på skrive- og leseopplæringen opplever våre skoler sterke gevinster og økt læringsutbytte klasserommene.

Tall fra skoler med opplæring fra Rikt viser at rundt 85% av elevene i første klasse normalt sett knekker lesekoden innen 1. november.

Vi har arbeidet tett på begynneropplæringen med både Jong skole i Bærum, og Teglverket skole i Oslo som vant Senter for IKT i Utdanning sin Innovasjonspris i henholdsvis 2016 og 2017.

Så langt er innleggene i artikkelserien følgende:

  1. «Alle produserer, fordi alle mestrer!» – skaperglede og STL+
  2. Bokstavprogresjon og tekstskaping – gevinster i begynneropplæring
  3. Deling, vurdering og anerkjennelse – å tilrettelegge for mestring
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.