, , ,

Digitale læremidler, forlagsbransjens pest eller kolera

 

Trykk på ikonet for å få lest opp denne bloggposten.
Lydfilen er laget med Mikroverkstedets programvare: CD-ORD
Det er svært enkelt å få til fra enhver digital tekst!
Ta kontakt med RIKT om du har spørsmål hvordan dette gjøres eller hvordan du kan benytte slike ressurser på skolen eller på din arbeidsplass.
Det er ingen planer om å legge ut flere poster som lyd – det er et spørsmål om rettigheter til programvaren. Men dette er gjort som en demo, og som et svar til kommentaren til Sondre Skaug Bjørnebekk som du kan lese nederst på siden.

Mange spør seg om hva lærebokforlagene gjør i forhold til digitale medier. Alt tyder på at nettbrett kommer med full fart inn i skolen, og dette gjør jo ikke problemstillingen mindre interessant. Det som jeg umiddelbart ser som den store utfordringen er at Norge er et lite marked med forholdsvis små fortjenestemuligheter. De Norske forlagene har vært enda tregere enn musikkbransjen til å satse på digitale medier – hvorfor? Jeg har selvsagt ikke svaret, men tror det er fordi de ser at de ikke har råd til å satse feil. Og her er det en stor utfordring ettersom utviklingen av digitale ressurser går raskere enn de fleste av oss klarer å forutse. For få år siden hadde Nokia godt over 50% av markedet på avanserte telefoner, hvor lang tid tok det dem å svare Apples iPhone? Det har de som kjent ennå ikke klart med stupende markedsandeler som resultat. Slike forhold ser selvsagt forlagene og ønsker derfor å vente så lenge som mulig – man vet jo ennå ikke hvor dette går. Så må vi også huske på at jobben er formidabel, det er ikke gjort i en fei å reprodusere læremidlene med interaktivitet og alt det som brukeren forventer.

Her er vi ved et interessant spørsmål: Hva ønsker egentlig brukeren? Etter å ha drøftet dette med flere skoler ser jeg følgende trekk: Behovet er først og fremst å få læremidlene tilgjengelig som digitale ressurser, helst som PDF. Det synes logisk at dersom skolen allerede har kjøpt læreverket i bokform, så burde de også kunne få PDF-ene tilgjgengelig. Allerede her med en app som GoodReader vil man oppleve økt funksjonalitet i forhold til bok. Da vil man kunne understreke, gjøre notater, og ikke minst ha tilgang til fritekstsøk.

Forlagene snakker om hva brukeren venter av interaktivitet i de digitale utgivelsene. Mitt inntrykk er at skolene har begrenset betalingsvilje for slik merverdi. Dersom prisforskjell er på 30% ser jeg ikke bort fra at mange vil velge PDF for å tyne budsjettene.
Utvikling av spennende interaktivitet er nok noe forlagene må ta på egen kappe i kampen om å tiltrekke seg kunden.
Dette er sannsynlgivis noe som forlagene forlengst har skjønt. Dersom de etterkommer ønskene om å utgi læremidlene på PDF til en hyggelig pris, så blir det vanskelig om ikke umulig å opprette et høyere prisnivå i framtiden.

Sett i lys av hvor lang tid forlagene allerede har bruk til å vise fram noen prototyper, så er jeg spent på hva som skjer i det øyeblikket de endelig har blitt klare? Hvem andre har i dette vakuumet sett muligheten, tatt sjansen og fått en flying start på produksjonen av digitale læremidler? Allerede nå finnes det gode engelskspråklige ressurser. Hvorvidt engelske ressurser er en fordel eller ulempe avhenger av ditt syn, hindring eller inkludert språklæring.

Skulle jeg gjette tror jeg det er en tøff jobb å være forlagssjef i disse dager. Satser man for tidlig (les feil retning) så er det ut. Venter man for lenge så har andre fylt rommet. Hva skal de da velge – pest eller kolera?

Noe av det som jeg har lært i livet er at det er bedre å ta initiativet, da har man i alle fall en viss styringsmulighet. Men forlagene er tydelig vis av en annen oppfatning – jeg venter fortsatt på en god norsk e-bokhandel!

Hva mener du? Legg igjen dine synspunkt som kommentar under!

Denne posten bygger mye på inntrykkene etter seminaret 11 mai på Sandefjord VGS hvor tre av forlagene presenterte sin satsning på digitale læremidler. Du kan lese mer her: Kort om digitale læremidler og løsning for iPad i skolen.

Denne posten er laget på iPad. Lydfila har blitt til på PC.

9 replies
 1. Jan Gamre
  Jan Gamre says:

  Gode poenger her, Erling. Det kan se ut som det vil bli utgivere av magasiner som blir prøvekluter for forlagsbransjen. De har prøvd 1 års tid, men de har ikke hatt lett for å få ut penger av Digitalt innhold. Kanskje veien synes å bli klarere nå. Det er en dreining akkurat nå hvor det å tilby digital versjon som tillegg til papirabonnement blir et konkurransefortrinn. Utviklingskost er noe utgiver må ta på egen kappe. Ref dagens nyhet om en av de store magasin-utgiverne i USA http://www.macrumors.com/2011/05/16/conde-nast-rolls-out-four-new-ipad-magazine-subscriptions-new-yorker-launch-successful/

  Poenget mitt her var å gi deg støtte for ditt poeng omkring utviklingskostnad og mulige gevinster. Lesere av digitalt innhold er ikke villig til å betale ekstra i forhold til papirversjonene. Det de får tilbake er lojalitet og økt interesse fra markedet.

  Hva skjer med forlagene som ikke er interessert i å gå denne veien? Vil de ha samme markedsposisjon om 2-3 år? Jeg tror ikke det.

  Svar
 2. Bjørn Terje Bakken
  Bjørn Terje Bakken says:

  Vi i Samlaget syslar no med diverse utgreiingsarbeid knytta til framtidas digitale læremiddel. Eg les med interesse dine synspunkt på bruk av iPad i skulen. Dei generelle vurderingane knytta til investeringar, økonomi og teknologival er sjølvsagt vanskelege, det har du heilt rett i. Men like vanskeleg (og kanskje viktigast) er vurderingane knytta til eit anna av hovudpoenga dine; «kva vil brukarane ha?». Og her er eg interessert i å høyre meir om ditt svar; «Behovet er først og fremst å få læremidlene tilgjengelig som digitale ressurser, helst som PDF.» Tenkjer du da på å ha heile papirboka i PDF-format og lese ho som ei e-bok? Og kvifor skriv du då «helst som PDF»? Har du erfaring med andre format enn PDF?

  Eg lurer òg på kor omfattande «undersøkingar» du har gjort. Du seier at du har drøfta dette med fleire skular? Kor mange skular har du vore i kontakt med? Og kor interesserte opplever du at skulane i Noreg er? Er det kun nokre få unnatak, eller er det ei generell interesse her?

  Svar
 3. erling
  erling says:

  @Bjørn Terje Bakken
  Det var spennende å se prototypen på norskbok VG1 fra Samlaget. Både lækker og med god funksjonalitet. Da jeg så den var min andre tanke: Hva kommer det til å koste å få denne ferdig?
  Jeg har vært med på å tilrettelegge for IKT i skolen i 10 år, men er langt fra noen pioner på feltet. I forhold til det fokus IKT har hatt i skolen de siste årene har det skjedd lite på innholdssiden – i alle fall hva angår digitale læreverk. Skolene er bevisst på dette. Mitt inntrykk er at etter så mange år med venting er det ikke tro på snarlig endring.
  Det er her jeg opplever skolene som pragmatiske. Kan de ikke få det perfekte, er det jo greit å nøye seg med en god nr 2. Og PDF byr på utvidet funksjonalitet i forhold til dagens papirbaserte formidling. I en applikasjon som f.eks Goodreader vil man kunne understreke, legge til notater, markere på forskjellige vis og ikke minst kunne gjøre fritekst søk. Det siste skal ikke kimses av ettersom det er på denne måten den oppvoksende generasjonen nå lærer seg innformasjons innhenting – gjennom søk. Fordi det er praktisk.
  Det ligger en rekke fordeler i iPad som klient, og dersom du ser øverst på denne siden vil du finne 10 gode argumenter for bruk av enheten i skolen. Dersom elevene i tillegg kunne hatt alle lærebøker inne på nettbrettet ville mange jublet.
  Men det må føyes til at vi er i tidlig fase hva gjelder implementering av nettbrett i skole. Derfor tror jeg at å gape høyt over prestigeprosjekter neppe tjener forlagene. Gjør det heller enkelt, for dere selv og for skolene. Hold kostnaden på et minimum og gi de skolene som er tidlig ute det som de opplever er et primærbehov. Dette løses sannsynligvis best med PDF.
  Så kan både skolene og forlagene spasere sammen inn i den digitale hverdag. Etter hvert vil tilpasning og økt funksjonalitet bli et konkurransemoment, nå høres det bare dyrt ut.

  Svar
 4. Sondre Skaug Bjørnebekk
  Sondre Skaug Bjørnebekk says:

  @erling
  Jeg var på samme møte som deg i Sandefjord og var med og viste frem piloten fra Samlaget. At funksjonalitet først etterhvert skulle bli et konkurransemoment, har jeg liten tro på (din sammenligning med hva som finnes internasjonalt er jo også et eksempel på det stikk motsatte).

  Tilbakemeldingen fra salen (bl.a. fra tre elever i kor) var jo også ganske entydig på at formatet som ble vist var noe man mye heller ville ha enn PDF. Så er vi vel enige om at brukerne/markedet og forlagene i praksis får finne ut av («vote with their feet»?) hva som er å foretrekke både på kort og lang sikt?

  Vi er på et tidlig stadium og en del av «bevisene» er selvsagt anekdotiske av natur, men både en elev i Sandefjord som slet med dysleksi og min mor som har undervist i skolen i 35 år pekte på at berikingen med bl.a. lyd var noe som ville vært «uvurderlig»/»supert» for mange av elevene.

  Ellers synes jeg det er utrolig spennende å følge med på om iPad (og andre lignende enheter) også blir en viktig enhet for _innholdsproduksjon_ slik som de tester ut på Gjennestad. Jeg er usikker, men har også sett mange blogposter som peker på at om du er oppvokst med touchskjerm vil du ikke ha noe annet. På den andre siden skjer ting ofte saktere enn man tror, les denne artikkelstarten som en tankevekker:

  Let me tell you a story. Once upon a time, there was a very rich, very clever man. He got up on a big stage and held up a new kind of computer. It was flat, and it didn’t have a keyboard. This very rich, very clever man then tried to convince a bunch of reporters that in five years this flat, keyboardless computer would be the most popular kind of computer in the country. Some of them even believed him.

  The year was 2000. The man’s name was Bill Gates.

  🙂

  Hele artikkelen: http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1976932,00.html#ixzz1MmQo05qC

  Dog ser jo faktisk ting ut til å skje i god fart nå! Artige tider.

  Svar
 5. erling
  erling says:

  @Sondre Skaug Bjørnebekk
  Hei, og takk for sist!
  Det er soleklart at for de elever som har lesevansker vil opplesning av tekster være en stor fordel. Dette viser jo nettopp viktigheten av å få læreverkene tilgjengelig digitalt. Men jeg trenger ikke en egenutviklet bok for å få lest opp mine PDF-er. Der har jeg god talesyntese tilgengelig. Jeg er bl.a. kursholder for Mikroverkstedets CD-Ord hvor dette er støttet. Det er riktig at talesyntesene blir litt kunstige, men etter alle de kurs som jeg har holdt vet jeg at lærerne opplever dem som gode nok! Dersom teksten foreligger elektronisk (PDF eller annet) kan man til og med lage lydbok (MP3) av opptil 40 sider i gangen slik at dette kan tas med på mobiltelefon eller spilles av på andre måter.

  Mitt poeng er bare dette: Jeg tror det er noe som er nice og annet som er need.
  For skoler som har valgt å satse digitalt er det need å få ressursene digitalt, gjerne som PDF. Tilrettelagt og økt funksjonalitet tror jeg i dagens marked er nice. Men det er fordi utgangspunktet er null. Etter hvert som markedet vokser både i erfaring og omfang vil forventingene øke, og da tror jeg det blir et viktig konkurranseelement å kunne tilby bedret funksjonalitet.

  Da har forlagene to muligheter. Være med nå, eller vente til de er ferdig med sin produktutvikling.
  Dette er jo den strategiske vurderingen som de må gjøre seg. Det jeg har gitt uttrykk for er å fortsette å vente nå vil være et strategisk feilskjær. Det vil føre til et vakuum som andre vil fylle opp.

  Du nevner Bill Gates. Jeg benytter anledningen til å nevne Microsoft, men et nyere og mer lokalt eksempel. Jeg var midt oppe i det så jeg har førstehånds kunnskap:
  I årene ca 2000-2006 innså en rekke skoler behovet for bedre PC-dekning. Men maskiner var kostbare og lisenser like så. I dette vakuumet fikk det selskapet som jeg jobbet i en fantastisk mulighet til å gå under radaren og tilby kosteffektive Skolelinux løsninger.
  Det hører med til historien av Microsoft var raske til å snu seg, og snart fikk skolene tilbud om «gratis» Windows samt store prisreduksjoner på office lisenser.

  Noe av det som er så herlig med markedsøkonomi er at det meste regulerer seg selv. Det er som vann – det finner sin egen vei bare det er tilstrekkelig mye av det. Jeg er ikke redd for skolene, de vil finne alternativer som er i ferd med å komme på markedet. Det har også dukket opp gode verktøy som forenkler egen produksjon. Hva når skolene i et fylke slår seg sammen for å utvikle digitale læremidler? Det skal ikke mye fantasi til for å se at regionale og nasjonale dugnader vil kunne gjøre store endringer i et marked som til nå har vært ganske forutsigbart.
  For bare få år siden var det ingen som trodde av Microsoft hadde noen utfordrer i skolemarkedet, men de siste 10 årene har vist noe annet. Jeg er ikke engstelig for skolenes tilgang til digitale læremidler. Vannet vil finne sin vei!

  Det jeg spør meg om er hva som skjer med forlagene?

  Svar
 6. erling
  erling says:

  @Sondre Skaug Bjørnebekk
  Til ære for deg har jeg nå gjort tilgjengelig denne blogposten som MP3. Du kan få opplest posten ved å trykke på ikonet øverst på siden. Ettersom dette var første gang jeg gjorde det tok det meg ca 10 min.
  Dette er talesyntese – altså en digital stemme, så det blir ikke perfekt. Men mer enn godt nok til å få med seg innholdet!

  Svar
 7. Sondre Skaug Bjørnebekk
  Sondre Skaug Bjørnebekk says:

  @erling
  Ang. talesyntese så er jeg godt kjent med det og har jobbet en del med det opp gjennom årene på den tekniske siden. Eksemplet du har laget er litt dårligere enn de beste jeg har hørt. På ukjent tekst uten snevert domene, er ofte kvaliteten så som så. Om det da er en støtte til andre enn de som absolutt trenger det (og da vel uansett har spesialprogramvare), er jeg usikker på — men jeg kjenner heller ikke godt nok til dette fra brukersiden.

  Ellers tror jeg ikke jeg vil begi meg inn på å definere hva som er «bra nok». Må man ha glanset papir, stikkordregister og fargebilder i en papirbok? Det er spennende tider og i hvor stor grad, og ikke minst _hvordan_, forlagenes rolle redefineres er ikke gitt. Jeg tror uansett de har lyst til å være med (ref. din «utfordring») og noen har kanskje til og med tatt mål av seg til å overgå dine kortsiktige forventninger.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.