En ny og spennende uke står for tur! Vi har i neste uke både oppfølging av skoler som er på ulike stadier i sine satsinger, samtidig som vi møter nye lærere på deres første dager med opplæring i sitt skoleutviklingsprosjekt. Dette betyr at det er lærere fra 17 skoler i åtte ulike kommuner som har opplæring med Rikt i løpet av neste uke.

Vi setter endelig i gang høstens første prosjekt for voksenopplæring! Det er Lyngdal kommune som starter sin satsing, og det er tre veiledere som gjennomfører opplæringen der. Som med våre andre skoleutviklingsprosjekter ligger fokuset på den metodiske tilnærmingen til læring sammen med underveisvurdering og klasseledelse.

Nes kommune møter Rikt for første gang denne uken, og har prosjekter for både begynneropplæringen og resterende trinn. Rygge kommune setter i gang runde to med opplæring. Denne gangen er det lærere fra fire skoler som skal jobbe sammen med Rikt. Her skal vi også ha foreldremøter, hvor vi snakker med foreldregruppen om prosjektet deres barn nå møter og hva dette vil bety for dem som elev. I tillegg jobber vi videre med Spikkestad ungdomsskole i Røyken kommune. De hadde i høst opplæring med Rikt med fokus på å styrke spesialundervisningen. Nå går hele 8. trinn 1:1, og vi gleder oss til å være med på den videre utviklingen.

Som alltid ser vi frem til å følge opp lærerne som har vært gjennom den første delen av vår opplæring. Gjennom de ulike dagene med oppfølging tar vi nye dypdykk i metodikken som må være en del av lærerens undervisningspraksis i det digitale klasserommet for å øke læringsutbyttet hos elevene. Lærergruppen setter veldig pris på denne røde tråden som er i fokus gjennom hele prosjektet. Det er tydelig at dette er et aspekt ved vår opplæring som skiller oss fra andre aktører, noe vi er veldig stolte av.

KommuneSatsing
AskerFølge opp Skoleutvikling, Bondi skole
LyngdalSkoleutvikling, voksenopplæring
NesSkoleutvikling, 5 skoler
OppegårdFølge opp Skoleutvikling, 2 skoler
OsloFølge opp Skoleutvikling, Kringsjå, Teglverket, Fernanda Nissen og Løren skole
RyggeSkoleutvikling, 4 skoler
RøykenSkoleutvikling, Spikkestad ungdomsskole
SarpsborgSkoleutvikling, Hafslund barneskole

Dersom du er skoleleder er du hjertelig velkommen til å bli med en dag for å se hvordan opplæringen foregår og ikke minst de resultatene som oppnås på svært kort tid. Ta kontakt