,

Konnerud skole i Drammen viser vei!

I slutten av oktober 2013 gikk Konnerud skole i Drammen i gang med sitt iPad-prosjekt. RIKT stod for opplæringen og i følge rektor har prosjektet vært svært vellykket.  Det har resultert i stor pågang fra andre skoler som gjerne vil se hva som skjer. Nå har Drammen kommune åpnet for bruk av iPad i undervisningen også for de andre skolene.

Bakgrunnen for satsningen var rektors tanke om hvor viktig elevens indre motivasjon er for læring. På skolen hadde de hørt fra andre om hvordan god bruk av iPad nettopp stimulerer elevene på dette området. 4. trinn skulle i gang med et prosjekt i regi av iTwinning, og det var naturlig å knytte opp dette trinnet. Dessuten, som Cathrine Wessman påpeker, viser forskning at en del elever får problemer med overgangen mellom 4. og 5. trinn. Det har vært viktig å se om dette prosjeket også ville kunne bidra positivt i forhold til denne problemstillingen.

Skolens ledelse og RIKT fant raskt tonen og var vel omforendt med målene for prosjeket. God strategisk forankring i skolens ledelse er en kritisk faktor for at et slikt prosjekt skal lykkes. Likeledes at vi som leverandør forstår skolen og ser deres behov. Elever og lærere fikk utdelt sine iPader samtidig med at opplæringen startet. Allerede etter et par dager så man gevinster i elevenes produksjon og på slutten av oppstartsuken ble det sagt: Elevaktivitet og elevproduksjon har økt og det er mer deling av elevarbeider.
RIKT har fulgt skolen tett gjennom vinteren og lærerne har med jevne mellomrom fått fylt på med mer kompetanse og nye verktøy. Lærerne sier selv at den personlige oppfølgingen som de har fått gjennom RIKTs «Vudering for Lærer» har hatt stor betydning.

Skolen er nå midt i en byggeperiode og kontorer og personalrom er flyttet inn i gymsalen. Men som rektor sier så er dette knapt noen påkjenning fordi spenningen med iPad-prosjektet er så mye større! Aftenposten har valgt å kalle det som skjer på skolen for digital dynamitt!

Nå har du som skoleleder anledning til å oppleve hva som skjer på skolen om du melder deg på miniseminaret den 16 mai.

Gevinster
Dette er hva lærerne forteller:
«Vi fikk en veldig bra start på prosjektet og vi har lært veldig mye. Verktøyene på iPad er bare en bit av det hele. Undervisningsoppleggene er målstyrte samtidig som vi blir mindre avhengig av lærebøkene. Elevaktivitet og elevproduksjon har økt og det er mer deling av elevarbeider. Både elever og lærere har høy motivasjon i læringsarbeidet samtidig som engasjementet er høyt».

Lærerne forteller videre at de ser tilpasset opplæring i en annen skala enn tidligere, bl.a. at elevene produserer på sitt nivå, «nye ansikter» blir synlige og presenterer i elevgruppa, – de svake løftes samtidig som de sterke får flere utfordringer enn tidligere.
Ogå er det dette med tiden, da…. «Læring med iPad gir en stor tidsgevinst sammenliknet med PC».

Metodevariasjon
Med iPad har skolen fått et mye større reportoar av verktøy som gjennom bevisst bruk gir økt metodevariasjon. Temajobbing med sosiale og faglig mål har vist seg svært bra for barnas refleksjon, og de blir mer bevisst.

 • «Mange er gode på å velge egnede aktiviteter
 •   Elevproduksjonen har økt
  • Alle får til noe
  • Det er økt fokus
  • Kvaliteten på læringen har økt
  • Underyterne er kommet opp
  • Forskjellene er litt utjamnet
   • Samtidig er det fremdeles forskjeller»
Kreativitet og høyt læringstrykk
På Konnerud skole syder og koker det av oppfinnsomhet i læringsarbeidet. Elevene har et stort utvalg i aktiviteter for å løse en oppgave. Sammensatte tekster er et begrep som har fått utvidet betydning og når man kommer inn i et klasserom merker man intensiteten i elevenes fokus. Her er det ingen som sitter og venter, alle er opptatt av å produsere. Mulighetene har blitt så mange fler enn tidligere, og elever og voksne vet å benytte disse på en god måte. Hele tiden leder de voksne undervisningen med tydelige mål, tydelige kriterier og tydelig klasseledelse.Veien videre
Satsingen har gitt mersmak og skolen ønsker å skalere videre til flere trinn. Selv om økonomien alltid er en utfordring mener de at gevinstene er så høye at de ikke har noe valg. Opplæringen var en så viktig del av det å lykkes at det skal med i videre satsning også.
Vi som har vært heldige å følge skolen underveis har hatt det moro. Det er spennende å jobbe med en skole som er så sulten på å realisere økt læring. Det blir spennende å følge med videre på ferden!
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.