Teams

Teams er Microsofts plattform for kommunikasjon og samarbeid, og finnes som en del av Office 365. I disse dager er det mange spørsmål man stiller seg. Hva må jeg kunne for å begynne med Teams? Hvordan samler jeg klassen min til videosamtale? Hvordan ivaretar vi profesjonsfellesskapet?

Showbie

Showbie er en digital plattform som er svært godt egnet for fjernundervisning. Lærere og elever kommer raskt i gang med kommunikasjon rundt skolearbeid. Du oppretter digitale klasserom hvor dere kan kan distribuere oppgaver og samarbeide på en enkel måte.

Showbie driftsmeldinger

Fredag 13 mars opplevde man at Showbie var nede på grunn av stor pågang. Det har vært jobbet heftig med systemene og vi har kommet med fortløpende oppdateringer på fremdrift. På denne siden finner du all relevant informasjon.