Alternativ tekst:

Når barnets nysgjerrighet aktiveres, og når barnet opplever mestring, får skape i en sammenheng hvor refleksjonen trenes – og opplever den anerkjennelsen det er å fungere i en gruppe. Da skjer det noe! Bare hør med noen av de kommunene som vi har jobbet med.