Bekkelaget skole har benyttet iPad i undervisningen siden skolestart 2012 og vi opplever mange pedagogiske gevinster. Samarbeidet med Rikt har vært essensielt. Vi fikk en kick-start som vi ellers ikke hadde klart på egenhånd. Det å legge ned tid og penger i implementeringen er etter min mening en kritisk suksessfaktor. Rikt har bidratt med kompetanse og et tankesett som har snudd opp ned på vår tankegang rundt bruk av digitale hjelpemidler. Rikt har lagt prestisje i at vi skal lykkes, og har alltid vært tilgjengelig for hjelp og støtte.

-Kim Steingrimsen
Inspektør