I skolen er det lang tradisjon for å gjennomføre kurs på planleggingsdager. Noen ganger sender man nøkkelpersoner på kurs i håp om at de skal komme tilbake med tilstrekkelig kompetanse til å kunne endre skolen.
Svært mange skoleledere har begynt å stille spørsmål til denne tilnærmingen ettersom det sjeldent gir det ønskede utbyttet. Vi i Rikt har tatt konsekvensen og tilbyr derfor hovedsakelig satsninger med større bredde som gir det resultatet som skolene faktisk etterspør.

Allikevel er det noen tilfeller at enkeltstående dager kan være aktuelt. Kanskje skal de digitale verktøyene bare brukes som supplement i undervisningen, og at krav til utbytte derfor er lavt. Kanskje ønsker man å oppnå litt begeistring. Det er gjerne kortvarig, men kan være lurt om man står foran viktige beslutninger og trenger å tenne motivasjon i personalet. Kanskje har man fått nye kollegaer som trenger en rask innføring i aktuelle verktøy.

Uansett hva årsaken er tilbyr vi en rekke dagskurs som kan bestilles individuelt eller samlet. Kursene er utviklet i USA av Apple og tilbys i en rekke land. Rikts medarbeidere er sertifisert til å tilby disse kursene, og vi har 4 års erfaring å vise til.

Trykk her for å laste ned APD-katalogen.