Vi er meget godt fornøyd med iPad prosjektet i kommunens barnehager.
Målet er å kunne bruke verktøy på iPad til å forsterke barns utvikling og til støtte for barnehagenes mål.  Likeverdighet for alle barn og riktig bruk av nettbrett har stått i fokus.

RIKT har gitt opplæring i bruk av en rekke apper til bruk i barnehagene. Både opplæringen og oppfølgingen har vært eksemplarisk.

En av deltakerne uttaler: «Vi ser at de fleste barna er vant med iPad hjemmefra og tar tingene lett.  De er ivrige på å bruke iPaden. I starten var det et stort ønske om å få spille, men det har de ikke fått bruke den til. Dermed har fokuset endret seg, iPad brukes til å tegne, lage bøker eller fotomemo og til å spille fotomemoene vi har laget. De ser på bøkene, spiller av lyd og snakker om hva de gjorde når de laget bøkene. Det blir også mange gode samtaler om bildene»

-Olaf Ulvmoen
Tidligere Rektor og Prosjektleder