Onsdag: Denne dagen møter du ledere som har et budskap til deg som fremtidens skoleleder. Vi får bidrag både fra Norge og England. Det er satt av god tid til å diskutere med kolleger de temaene som kommer opp slik at du kan relatere til din egen skole. Gjennom å dele problemstillinger og erfaring gjør vi temaene relevante for deg i din jobb.
Talelisten er ikke helt klar. Informasjon kommer fortløpende.