Konnerud skole har innført iPad til alle elever på 4. trinn. Vi benyttet RIKT for oppstartsuke og har oppfølging av lærere og oppfølgingsdager i tillegg. På skolen har vi stort fokus på å bruke metoder som gir elevene indre motivasjon og oppgaver tilpasset den enkelte. Så langt ser vi at iPad i undervisningen fører til gode økter preget av elevaktive metoder. Vi opplever at undervisningen blir effektiv og det er lettere å få til underveisvurdering. Det har vært lett å ta iPad i bruk, og pedagoger med ulik IKT kompetanse er med på prosjektet.

-Cathrine Wessmann
Rektor