Assisterende rektor ved Birralee International School i Trondheim. Phd-stipendiat på NTNU

Forskningen til Mari-Ana Jones viser at skoleledere i for liten grad prioriterer inkluderende prosesser. Norske skoler er pålagt å forberede barn og unge til å del i et demokratisk samfunn, som innebærer at de blant annet skal få dele meninger og foreslå løsninger. Jones vil i sitt innlegg belyse hvordan skoler kan legge til rette for samarbeid mellom elever, lærere og ledere slik at skoleutviklingen kan være mer relevant og betydningsfull for alle.