Kjell Atle Halvorsen står i spissen for skoleledersatsingen for NTNU i Trondheim. Han har de siste tiårene hatt spesiell interesse for digitale verktøys i skolen og tematikken knyttet til læringsutbyttet. Kjent fra bl.a NKUL og Skolelederkonferansen hvor han ofte holder avslutningsforedraget; ikke uten grunn. Kjell Atle har en egen evne til å engasjere og utfordre. Vi lar han spisse inntrykkene fra de siste 3 dagene og gi deg en kraftig utfordring på vei hjem!