Dr.theol, forfatter og foreleser. Professor ved NLA Høgskolen Bergen. Seniorkonsulent ved Senter for Lederveiledning.

Hvordan kan elevene utrustes og dannes til frie og selvstendige mennesker med påvirkningskraft over eget liv og felles framtid, og hvilken rolle spiller lærere og pedagogiske ledere i dette avgjørende arbeidet? Paul Otto Brunstad vil i sitt innlegg se nærmere på utfordringer og muligheter skolen står ovenfor i spennet mellom en nødvendig pedagogisk forankring og en uunngåelig teknologisk fornyelse.