Rikt har levert opplæring til skolene i Skedsmo i en årrekke med bare fornøyde skoler. Rikt fokuserer på pedagogisk funksjonalitet på en morsom og lærerik måte, og lærerne opplever at det er stor takhøyde for prøving og feiling.

 

-Inger Elise Solberg
IKT-rådgiver i Skedsmo kommune