Skolene i Ski kommune opplever på mange måter en høyere effektivitet med iPad. Tradisjonelt er det så mye logistikk rundt databruk at det ofte bare er 25 min igjen til læring på en vanlig skoletime. Med iPad er oppstartstid omtrent null. Hva dette har å si for læringsutbyttet er det jo lett å tenke seg til. På iPaden er det også en rekke gode verktøy som er med på å gi effektivitetsøkning. Dette blir tatt imot svært godt av elevene og bidrar til at det generelt sett produseres mer. Kvaliteten er også høyere enn det som vi har sett tidligere. Elevene produserer mer på kortere tid, med høyere kvalitet.

For mange er iPad bare et nettbrett – til spill og underholdning. Da er det viktig at f.eks både foreldre og politikere forstår at dette er er et viktig verktøy til læring – læringsbrett er nok mer dekkende som begrep”.

I Dagsavisen kan du lese om erfaringer fra en av skolene, Haugjordet.

-Kjell Martin Apalnes
Rektor Langhus skole. Prosjektleder for implementering av iPad.

 

 

Ski kommune har tett på 30000 innbyggere. Sommeren 2012 valgte kommunen løsning og opplæring fra Rikt.

Jeg har hatt stor nytte av opplæring med Rikt. De er løsningsorienterte og enkle å samarbeide med.

 

-Anne Kristine Linnestad
Ordfører Ski kommune