Pedagogikkforsker. Leder av Ludvigsen-utvalget. Professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo

Fagfornyelsen griper inn i alle fagene og i tre tverrfaglige tema. Ledelse vil være knyttet til innholdet i fagene, i nye arbeidsformer og digitale omgivelser. Praksis i klasserommene må endres. Hvilke endringer skal til og hvilke er mulige å få til? Ludvigsen tar opp viktige problemstillinger for hvordan lærere og skoleledere kan arbeide sammen for å skape nødvendige forandringer i skolen.