Rektor ved Lakselv Videregående Skole

På hvilken måte kan skoleledelsen legge til rette for et læringsfellesskap der elevene er endringsagenter og aktører i egen læring? Sylvi Johnsen belyser hvordan et formelt og systematisk samarbeid mellom elever og lærere kan skape og utvikle et godt læringsmiljø og læringsfelleskap. Arbeidet på Lakselv videregående skole har gitt positive utslag i Elevundersøkelsen (2017/2018) der skolen skårer høyt over landssnittet på elevmedvirkning.