Programmering i skolen

Hver dag, hele dagen forholder vi oss til programmering. I et stadig mer digitalisert samfunn er det mange prosesser som foregår uten at vi reflekterer over det. Med opplæring fra Rikt i koding øker vi skolens bevissthet og forståelse av digitale prosesser samtidig som vi styrker problemløsende og analytiske ferdigheter. Vi trener Vurdering For Læring i det elevene debugger programmene sine og øker evner innenfor planlegging og effektivitet.

Når dagen er omme, har alle elever og lærere kodet noe på egen hånd. De har både kunnskap og motivasjon til å ta dette videre.

Tidsramme:
1 dag

Nivå:
Nybegynner

Gruppestørrelse:
Trinn på opp til 3 klasser

eller

15 lærere

eller

ca. 25 elever + lærere i våre lokaler