Til skoleeiere og skoleledere som er opptatt av fremtidens skole!

Velkommen til ledersamling på Klækken hotell på Hønefoss, 14. mai.

Der du kan få svar på spørsmål som:

  • Hva krever Fagfornyelsen av skoleeier og skoleledere?
  • Hvilke utfordringer kan digitale verktøy løse?
  • Hva skjer med læreboka når skoler digitaliseres?
  • Hva må vi tenke på når vi lager en digital infrastruktur på skolene våre?
Johnny J. Gangsøy

Johnny J. Gangsøy

Johnny har en mastergrad i skoleledelse, er tidligere rektor på den første ungdomsskolen i Norge som innførte Aktiv Læring
og har lang erfaring i å lede digitale utviklingsprosesser som fører til varig endring.

Jørgen Holmstrøm

Jørgen Holmstrøm

Jørgen er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Telemark og har erfaring som lærer og IKT-ansvarlig i Osloskolen.
Jørgen brenner for elevenes digitale kompetanse og gode digitale løsninger for skolene.

Tid Aktivitet
12.00-12.10 Velkommen!
12.10-13.00 Hvilke valg har vi og hvor er fremtiden?
13.00-13.15 Pause
13.15-14.30 Hva er sammenhengen mellom ledelse, digitalisering og Fagfornyelsen?
14.30-14.45 Pause
14.45-15.45 PC, iPad, Chromebook: Ulike verktøy – hvilke muligheter gir de for læring?
15.45-16.00 Oppsummering
Felt merket med stjerne (*) må fylles ut.