Til skoleeiere og skoleledere som er opptatt av fremtidens skole!

Til skoleeiere og skoleledere som er opptatt av fremtidens skole!

Velkommen til ledersamling der du kan få svar på spørsmål som:

  • Hva krever Fagfornyelsen av skoleeier og skoleledere?
  • Hvilke utfordringer kan digitale verktøy løse?
  • Hva skjer med læreboka når skoler digitaliseres?
  • Hva må vi tenke på når vi lager en digital infrastruktur på skolene våre?

Sted: Quality Hotell, Fredrikstad
Dato: Mandag 27. mai
Tid: Klokken 12.00-16.00

Frist for påmelding: Torsdag 16. mai

Johnny J. Gangsøy

Johnny J. Gangsøy

Johnny har en mastergrad i skoleledelse, er tidligere rektor på den første ungdomsskolen i Norge som innførte Aktiv Læring
og har lang erfaring i å lede digitale utviklingsprosesser som fører til varig endring.

Jørgen Holmstrøm

Jørgen Holmstrøm

Jørgen er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Telemark og har erfaring som lærer og IKT-ansvarlig i Osloskolen.
Jørgen brenner for elevenes digitale kompetanse og gode digitale løsninger for skolene.

Tid Aktivitet
12.00-12.10 Velkommen!
12.10-13.00 Hvilke valg har vi og hvor er fremtiden?
13.00-13.15 Pause
13.15-14.30 Hva er sammenhengen mellom ledelse, digitalisering og Fagfornyelsen?
14.30-14.45 Pause
14.45-15.45 Ulike digitale verktøy – hvilke muligheter gir de for læring?
15.45-16.00 Oppsummering
Felt merket med stjerne (*) må fylles ut.