Skolelederseminar 

Sammen med Apple og Eplehuset ønsker Rikt å invitere deg som skoleleder til en seminardag med fokus på iPad i læringsarbeid.

Gjennom dagen vil du bli introdusert for spennende opplevelser og oppgaver ved bruk av forskjellige verktøy. God metodisk tilnærming og fokus på økt læringsutbytte vil være gjennomgående i alle aktiviteter. Aktivitetene er tilpasset hele grunnskoleløpet fra 1.-10. trinn.

I tillegg vil skoleledere som har lykkes presentere kritiske suksessfaktorer som ligger til grunn for egen utviklingsprosess. Dagen er for skoleledere på både barne- og ungdomstrinn.

Foto: Annette Larsen