Fagfornyelse og digital kompetanse

Hvordan oppnå synergi?