Seminar for skoleledere
Kristiansand, tirsdag 24 oktober

Rikt og Eplehuset i samarbeid med Apple ønsker deg som skoleleder velkommen til en innholdsrik dag med fokus på økt læring.

For å lykkes med digital satsing må vi tenke helhetlig og bygge på det som forskning viser gir økt læring. Det er avgjørende at prinsipper om god underveisvurdering, klasseledelse og elevaktiv læring står i sentrum. 

Tirsdag 24. oktober får du selv se hvorfor iPad er et så kraftig verktøy i læringsarbeidet. Da får du møte elever, lærere og skoleledere som sammen med Rikt har oppnådd store endringer i skolen. Du får lære av andres erfaringer, og bli inspirert av skoleledere som har sett spennende resultater på egen skole. Seminaret passer for skoleeiere og ledere på barne- og ungdomstrinn.

Frist for påmelding er tirsdag 17. oktober.

Foto: Annette Larsen