Halvdagsseminar for skoleledere

Kan digitale verktøy bidra til å gi økt læring? Hvorfor og hva skal til for å lykkes?
Seminaret som er kun for skoleledere, vil gi deg svar på disse viktige spørsmålene. Du vil treffe en rektor som deler sine erfaringer med deg. Elever vil vise deg hvordan de jobber med fagstoff på iPad og hvorfor de nå har større utbytte av skolegangen. Vi har 2 års erfaring med STL (skrive seg til lesing) i skolen og deler noen av erfaringene med deg.
Fra Dustin og Rikt vil du få informasjon om hva som skal til for å lykkes. Hva trenger du av utstyr og infrastruktur og hva koster det? Hvordan kan du sikre at hele skolen får stort utbytte av satsingen; at alle lærere er med og at elever får bedre tilpasset opplæring?
Dybdelæring har blitt aktualisert gjennom Ludvigsenutvalget og Stortingsmelding 28. Vi ser også på hvordan dette realiseres gjennom god bruk av iPad. Det er gratis å delta på seminarene.

Du kan delta på følgende lokasjoner. Alle steder fra kl 11:00 til 15:00

  • 2. juni: Tønsberg, Thon Hotel Brygga
  • 3. juni: Ski, Thon Hotel Ski
  • 13. juni: Trondheim, Scandic Hotel Lerkendal

Vi gleder oss til å treffe deg!

ProgramHvem
Hva må du tenke på når du ønsker 1:1 på din skole?
Infrastruktur, økonomi og teknologi
Dustin
Erfaringer med 1:1
Hvorfor går det mot 1:1 også i grunnskolen?
Rektor
Erfaringstall fra skoler 1:1Rikt
Elever viser hvordan de jobber med digitale verktøyElever
Stortingsmelding 28 har stort fokus på dybdelæring.
Hvordan kan vi realisere dette i skolen?
Rikt
Skrive seg til lesing – STL(+)
Hvorfor fungerer det så godt og hva skal til?
Rikt
Opplæringslovens formålsparagraf: Hvordan skal vi som skole forholde oss til denne?Felles refleksjon

Påmelding: seminar for skoleledere

Alle steder fra kl 11:00 – 15:00

Felt merket med stjerne (*) må fylles ut.