, ,

Snart klart for iOS volumlisenser på norsk?

Ved volumkjøp lastes app ned via App Store

Alle deler av denne posten samt opplasting til server er gjort på iPad.

Et spørsmål som jeg alltid får når en skole vurderer å gå i gang med iPad er lisensiering av apps. Dette er kanskje også et av de vanskeligste spørsmålene ettersom det ikke har vært noen gode svar. Apple hadde tidlig et system for volumlisensiering i USA, men dette fungerte ikke tilfredsstillende. Nå ser det imidlertid ut til å nærme seg med ny løsning. I USA er i programmet i alle fall på plass. I møte med Apple kan vi gjerne spørre om det meste – bare ikke datoer. Men det er sannsynlig at Norge snart står for tur med samme modell som den amerikanske.

Hvordan fungerer det?
For å komme i gang må man registrere sin skole hos Apple. En person som skolen utpeker blir program manager. Hans/ hennes jobb vil være å kjøpe programkoder som så distribueres i organsisasjonen.
For å kjøpe lisenser går man til «App Store Volume Purchase Program» finner aktuell app og kjøper det antall lisenser man ønsker.
Nå kan Program Manageren logge inn til skolens konto og laste ned et regnark med oversikt over alle lisenskodene – en kode pr lisens. Disse kodene distribueres til brukerne etter behov enten via mail, på web eller annet vis.
Når brukeren får koden går han til App Store og legger inn den aktuelle koden og appen kan lastes ned. Det er ikke nødvendig å koble iPad til PC/Mac i denne prosessen.
Utviklere av apper kan tilby rabattert pris på skoler som kjøper inn i volum på over 20 lisenser. Det er da opp til utvikleren om slik volumlisens skal være tilgjengelig og hva prisen skal være. Størrelsen på eventuelle rabatter vil dermed variere mellom utviklerne.
Dersom man ikke ønsker å bruke kredittkort er det mulig å benytte «Volume Vouchers» som man kjøper på forhånd. Dette letter administrasjonen for skolen som da kan bestille fra sin forhandler og få faktura på vanlig måte.

Og som alltid: Dersom du syns noe om denne posten, vennligst marker det ved å trykke like/dislike øverst i posten. Det hjelper andre brukere å finne fram til det mest interessante.
Og så er det en oppmuntring til meg som skriver 🙂

Aktuelle lenker:
Beskrivelse av programmet (USA): http://http://www.apple.com/itunes/education/
App Store Volume Purchase Program (USA): https://volume.itunes.apple.com/us/store/
FAQ (USA): http://www.apple.com/itunes/education/faq/