Vi har gått inn i et nytt år, og har allerede masse å se frem til. Det første som møter oss dette året er vår skolelederkonferanse i London, Change! I år har vi en rekke bidragsytere vi ønsker at dere skal bli bedre kjent med, og først ut er ingen andre enn Sten R. Ludvigsen!

Sten Runar Ludvigsen er en pedagogikkforsker og er professor ved Institutt for pedagogikk Universitet i Oslo. Fra 2013 til 2015 var han leder for Ludvigsen-utvalget som skulle vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. 

Under årets konferanse kommer Sten Ludvigsen til å dele om hvordan fagfornyelsen griper inn i alle fag og i tre tverrfaglige temaer. Han sier at praksis i klasserommene må endres, men hvilke endringer skal til og hvilke er mulige å få til? Som deltaker vil du få høre viktige problemstillinger for hvordan lærere og skoleledere kan arbeide sammen for å skape nødvendige forandringer i skolen! 

Vi gleder oss masse!  

Påmelding her