Dette er den første artikkelen i en serie hvor vi tar for oss digitale verktøy i begynneropplæringen. Vi har intervjuet en rekke skoleledere og lærere som deler sine erfaringer.

Barnas første møte med skolen er et møte med store forventninger til å lære. På dette punktet er lærelysten og motivasjonen høy! Barn er aktive, nysgjerrige, kunnskapssøkende og utforskende av natur, og et godt møte med skolen skaper fundamentet for elevens neste tretten år med skolegang. Derfor er motivasjonen og skaperlysten de entrer skolen med noe av det viktigste å ta vare på for å bygge grunnleggende ferdigheter.

På Raumyr skole i Kongsberg, Rosseland skole i Time, og på Kolbotn skole i Oppegård jobber de systematisk med digitale verktøy i begynneropplæringen. Elevene skriver på tastatur med lydstøtte. Dermed får eleven anledning til hele tiden å korrigere og vurdere egen skriveprosess. Håndskriften utsettes til andre klasse.                                                                                                                    

Det er langt flere som mestrer lese- og skriveopplæringen når vi får fjernet blyanten

Anne-Sofie Gislesen, lærer på Raumyr skole i Kongsberg

Kari Ludvigsen, inspektør, og Anne-Sofie Gislesen så fort gevinstene i klasserommene på Raumyr skole når de tok fokuset vekk fra bokstavforming med blyant. De får støtte fra lærerne på Kolbotn skole og fra Heidi Barvik, inspektør på Rosseland. De ser at elevene på første trinn leser tidligere og med bedre flyt enn før. De som strever med motorikken henger godt med. Elever som bruker lengre tid på å knekke lesekoden opplever også høy grad av mestring fordi de får produsert så mye.

På oppdrag fra Senter for IKT i Utdanningen har Rambøll samlet erfaringer fra skoler som har lykkes med god metodisk implementering av digitale verktøy i lese- og skriveopplæringen. Her vises det til forskning som peker på at skriveprosessen både blir mer systematisk og dynamisk med digitale verktøy tilgjengelig (f. eks. Genlott, 2013, Åkerfeldt, 2014). Et stort flertall av informantene i undersøkelsen melder om økt opplevd læringseffekt i sine klasserom. Elevene produserer mer, har raskere progresjon og både leser og skriver mer avanserte tekster enn tidligere.

De generelle funnene fra Rambølls rapport stemmer godt overens med skolene vi har snakket med. Elevene får jobbe ut fra egne forutsetninger, og er aktivt deltagende i egen læringsprosess fra første skoledag. I tillegg oppleves den umiddelbare tilbakemeldingen fra talende tastatur både som motivator og støtte for alle elever.

Å få jobbe ut fra sitt ståsted gjør at alle elever produserer noe, og dermed sitter igjen med en følelse av mestring, som igjen bidrar til å øke skapergleden hos hver enkelt, avslutter Anne-Sofie Gislesen fra Raumyr.

 

Rikt har levert pedagogisk implementering av digitale verktøy i mer enn 80 kommuner og er Norges største aktør på feltet. Gjennom en helhetlig metodisk satsning på skrive- og leseopplæringen opplever våre skoler sterke gevinster og økt læringsutbytte klasserommene. Tall fra skoler med opplæring fra Rikt viser at rundt 85% av elevene i første klasse normalt sett knekker lesekoden innen 1. november.

Vi har arbeidet tett på begynneropplæringen med både Jong skole i Bærum, og Teglverket skole i Oslo som vant Senter for IKT i Utdanning sin Innovasjonspris i henholdsvis 2016 og 2017.

Så langt er innleggene i artikkelserien følgende:

  1. «Alle produserer, fordi alle mestrer!» – skaperglede og STL+
  2. Bokstavprogresjon og tekstskaping – gevinster i begynneropplæring
  3. Deling, vurdering og anerkjennelse – å tilrettelegge for mestring
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.