,

Rektor Sylvi J. Johnsen til Change! 2019

På konferansen vår i januar har vi bidragsytere med bred og variert erfaring. I går presenterte vi Sten R. Ludvigsen, og nå er neste ut rektor Sylvi J. Johnsen! 

Sylvi Johnsen er rektor ved Lakselv Videregående skole, og har fått frem en skole som skårer høyt over landssnittet på elevmedvirkning. Skolene i nord har vanligvis mye fravær, men Johnsen har snudd den trenden på skolen sin. 

I London skal hun dele om hvordan skoleledelsen legger til rette for et læringsfellesskap der elevene er endringsagenter og aktører i egen læring. Johnsen kommer til å belyse det formelle og systematiske samarbeidet mellom elever og lærere. Et slikt samarbeid kan skape og utvikle et godt læringsmiljø og læringsfellesskap. 

Vi gleder oss til å høre mer om hennes unike erfaringer! Les mer om Change! her.