Innlegg

Erling Grønlund og Jan Gamre har vært i London for såkalt APD sertifisering. Formålet er å trene lærere innenfor Apples offisielle utviklingsprogram «Apple Professional Development». Apples hensikt med programmet er å ta skolenes behov for å utvikle medarbeidere på alvor. Det inngår en komplett kurskatalog i programmet som heretter kan leveres i Norge av RIKT (Ressurs for IKT). RIKT ser fram til å levere dette programmet i sitt sortiment, og tror markedet vil respondere positivt på et slikt tilbud. Les mer