Tag Archive for: blogg

Den perioden vi er inne i nå utfordrer lærere på en helt ny måte enn tidligere, og mange leter etter mulige løsninger digitalt. Vi ser at plattformer som Showbie og Teams har stor pågang da mange lærere bruker disse i jevnlig kommunikasjon med elevene.

I en periode nå kan kan det derfor være hensiktsmessig å lage oppgaver som eleven kan jobbe med på sin egen iPad eller PC, og som ikke gjør at man er avhengig av å være på nett for å få utført oppgaven. Oppgavene kan forklares eller lastes opp gjennom de kommunikasjonskanalene skolen bruker, og lastes ned på elevens iPad eller PC.

Vi kan for eksempel ta utgangspunkt i oppgaver hvor elevene skal jobbe med ordklasser. Hvilke muligheter har vi? Nå som vi jobber digitalt bør vi bruke de mulighetene digitale løsninger gir oss slik at elevene får oppleve spennende oppgaver hvor de kan være aktive og undersøkende.

I følgende eksempel har vi brukt Book Creator, men man kan like godt bruke apper som Pages og Keynote. Elevene kan være på verb-jakt; ta videoer av verb, legge inn lydfiler hvor de bruker verb i setninger eller skrive ned så mange verb de klarer å finne. Kanskje de også må gå på verb-jakt hos andre i familien?

Her er mulighetene mange, og vi må hjelpe hverandre med å komme på idéer og finne ulike løsninger. Men benytt dere av mulighetene digitale verktøy gir til å kombinere lyd, bilde, film og skrift. Det enkle er ofte det beste. Lykke til!

Uke syv blir en meget variert uke for oss. Vi følger opp flere av våre kommuner og deres skoleutviklingsprosjekter, og Karmøy kommune har sin siste oppfølgingsdag med pulje 2. Her følger vi opp konseptene Den første lese- og skriveopplæringen for lærere som underviser 1.-2. trinn, og Start! som er konseptet for resterende trinn på grunnskolen, står på agendaen. Felles for dem begge er en omfattende metodiske og pedagogiske ramme tilpasset de fokusområdene som er viktige på de ulike trinnene.

Les mer

Vi møter den nye uken med flere praksisdager på Kjenn skole, første skole ut den store satsingen til Lørenskog kommune. Samtidig starter vi nytt prosjekt i Vindafjord kommune, denne gangen på Skjold ungdomsskole. For andre året på rad kjører vi temabasert prosjekt på Skrim ungdomsskole, hvor vi bruker bloggplattform som hovedverktøy i et fordypningsarbeid. Tidligere erfaringer viser at elevenes tekstproduksjon er skyhøy, og kvaliteten likeså. Vi gleder oss til å gjenta suksessen!

I tillegg er følger vi opp en del kommuner og deres prosjekter i begynneropplæringen, og vi er å finne på konferansen Læring på digitale flater. 
Les mer

I uke 23 startet vi opp bloggprosjekt på Frøyland ungdomsskule, hvor vi jobber med bruk av blogg som produksjonsverktøy i skolen. Det var tre dager fylt med koselig Jæren-dialekt, høy energi og mye arbeidsglede. Elevene jobbet med temaet «Mennesker på flukt» og reflekterte rundt etiske problemstillinger, brynet seg på forskjellige sjangre og bearbeidet inntrykk – alt gjennom bloggen, og med totalt 750 innlegg over tre dager, produserte elevene rundt 8 innlegg i snitt. Dette er fire av de innleggene.

Les mer