Innlegg

Hvorfor skoleledernettverket Change!

Fra skolebesøk på Honywood 20 januar 2016.

Fra skolebesøk på Honywood 20 januar 2016.

En rekke skoleledere og – eiere ser behovet for gjennomgripende endring i skolen. Man har innsett at det ikke er tilstrekkelig å basere seg på strukturer og metodikk som er forankret i forrige århundre. Vi lever i et samfunn hvor nesten alle arenaer har blitt digitalisert og gjennomgått store endringer som følge av den effektiviseringen som dette gir. Det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av Sten Ludvigsen har konkludert at Les mer

Rikt oppdaterer musikksatsingen.

Rikts opplæring er svært praktisk, vi øver og deler ut materiale som kan brukes umiddelbart i din undervisning.

 

Rikt har oppdatert musikksatsingen, med mer innhold og nye kursdatoer. Rikts opplæring er svært praktisk, vi øver og deler ut materiale som kan brukes umiddelbart i din undervisning. Gjør deg klar til at elevene får et allsidig komposisjonsverktøy i hånda hvor de kan komponere, skape og musisere. Gjør musikkfaget mer relevant og engasjerende med vårt tilbud for musikklærere!

Våre pedagogiske veiledere har allsidig musikkfaglig bakgrunn og de har lang erfaring med å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Vi har lang erfaring i å trene lærerne på iOS plattformen.

 

 

Les mer

– Stormende jubel!

Det var inspektørens oppsummering etter den første av tre dager med elevene på 8. trinn på Hauger skole i Bærum.

På forhånd hadde lærerne gjennomført to opplæringsdager i pedagogisk bruk av iPad sammen med RIKTs konsulenter.

Ved hjelp av ulike verktøy på iPad’en ble det produsert både filmer og e-bøker i spansk, fransk, tysk og engelsk. Engasjementet var veldig høyt blant elevene. – Det er enklere for Les mer