Innlegg

Jeg var nylig på Vestby skole og hadde oppfølging i kommunens iPad prosjekt. Til stede var Bjørlien skole og Vestby skole, samt IKT koordinator for skolene i Vestby. Det ble gjort en oppsummering av endringer i undervisningen, og listen er ganske oppsiktsvekkende. Her er lærernes egne ord: Les mer

Stathelle barneskole gjør en gedigen iPad satsing med iPad til hver elev på 6. trinn, hele 75 elever. iPadene er med hjem hver eneste dag og fungerer som personlige læringsverktøy. Nå har de kjørt full rulle siden skolestart etter bistand fra RIKT første uka. Skolen og kommunepolitikerne ønsker å satse stort, de ønsker å hoppe høyt. Slike folk er ikke merkevare overalt, og RIKT har derfor tatt en prat med inspektør og prosjektleder Tor Midtbø. Les mer

Av og til dukker det opp konsepter som endrer verden ganske mye. Et fungerende personlig læringsverktøy er en slik idé! I skolen har man ønsket seg det. Og kravet om tilpasset opplæring er da nedfelt i utdanningslov, mens idealer om involverende og deltakende undervisning står høyt både i lærerutdanning og i bakhoder til pedagoger. Men nå kan dette realiseres med relativt beskjeden ressursbruk. iPad er et fantastisk bra personlig læringsverktøy, og kanskje det beste av alt; Læreren trengs fremdeles som veileder. Altså ingen grunn til frykt og engstelse for egen situasjon. Les mer