Innlegg

På tide å komme spesialbehovene i møte?

RIKT har samlet en del informasjon. En av de mest leste artiklene på Jan Gamre sin blogg er iOS styrker spes ped og tilpasset undervisning. Engelske apper har kommet langt i fht å møte behovene på en skikkelig måte. Teknologien er her, men det mangler tilpasning og tilgjengeliggjøring her til lands. RIKT har fokus også på dette feltet, og vi ser fram til å være med å løfte dette sammen med spes ped miljøene. Det er flere spesialskoler og spes ped miljøer som har kontaktet oss ettersom det er få som gjør praktisk fordypning her til lands. Inntil videre deler vi noen internasjonale ressurser som kan bidra med litt hjelp på veien. Les mer