Innlegg

Det er to typer implementering ved enhver IKT-løsning, «teknisk side» og «bruker side». RIKT hevder at begge deler må ivaretas for at implementering av iPad skal bli en suksess. I skole er det relativt liten forståelse for at også brukere (lærere) må implementeres i IKT-løsninger. Kanskje er det litt naivt å tenke at man er i mål bare det tekniske er på plass? Hvordan ivareta brukernes behov på en god måte?

Temaet er berørt flere ganger på denne bloggen, senest i artikkelen vår skole ønsker pilot – hva bør vi tenke på. Les mer