Tag Archive for: prosjekter

Det er to typer implementering ved enhver IKT-løsning, «teknisk side» og «bruker side». RIKT hevder at begge deler må ivaretas for at implementering av iPad skal bli en suksess. I skole er det relativt liten forståelse for at også brukere (lærere) må implementeres i IKT-løsninger. Kanskje er det litt naivt å tenke at man er i mål bare det tekniske er på plass? Hvordan ivareta brukernes behov på en god måte?

Temaet er berørt flere ganger på denne bloggen, senest i artikkelen vår skole ønsker pilot – hva bør vi tenke på. Les mer

Bekkelaget skole har tatt i bruk 50 stk iPad i høst på 3 ulike trinn. IKT ansvarlig Kim Steingrimsen forteller at samarbeidet med RIKT har vært essensielt. «Skolen fikk en kick-start som vi ellers ikke hadde klart på egenhånd. Det å legge ned tid og penger i implementeringen av en ny ressurs som dette, er etter min mening en kritisk suksessfaktor».

Vi har en ordning der lærerne kan låne med seg en maskin hjem i helgen, og det har vært flittig i bruk. iPadene er i utgangspunktet skjermet til 1., 2. og 5.trinn, men jeg får stadig forespørsler fra de andre trinnene om maskinene er ledige og om de kan bruke dem…

Les mer