Innlegg

Dette er noen av de 120 barna på skolen i Pakistan som vi støtter.

Dette er noen av de 120 barna på skolen i Pakistan som vi har støttet i flere år.

Som i de siste årene har vi også i år gitt en gave til skolen i Pakistan som vi støtter. Mange av skolens elever kommer fra fattige hjem, og har en vanskelig livssituasjon. Noen av barna har også mistet sine foreldre.
Det ene året fikk vi bygget tak til skolen, neste år satt inn både vinduer og dører. Hva vi gir til skolen avhenger av hva vi skaper av overskudd i selskapet og vi ser allerede nå at 2015 vil gi et økt overskudd. På dette grunnlag tok vi kontakt med de norske misjonærene som driver skolen i Pakistan. Skolebygget står mer eller mindre ferdig, men den store utfordringen nå er driften av skolen fikk vi vite. Les mer