Innlegg

Musikkprosjektet på Madlavoll skole

Madlavoll skole trår til med pedagogisk implementering av iPad i musikkfaget. Fokus er «å komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy», men også musisering står høyt på agendaen. Skolen har hatt besøk av RIKT som bistår med utviklingsprosjektet. GarageBand benyttes metodisk på kryss og tvers av ulike trinn, og både musikklærere og elever er begeistret. Lokal ildsjel, Andre Voldsund (bildet), er godt fornøyd med leveransen. Og han er lettet over at skolen endelig klarer levere hele læreplanen i faget. Han mener de praktisk estetiske fagene er viktig for å lykkes med et godt læringsmiljø.
Les mer