, , ,

Fullt trykk på Tønsberg Voksenopplæring

I uke 14 startet vi opplæringen med iPad for voksne innvandrere på Tønsberg Voksenopplæring. En uke var satt av til opplæringen i samarbeid med RIKT. De to første dagene gikk med til å introdusere iPad i læringsarbeidet for lærerne. De tre neste dagene gjennomførte konsulenten i RIKT undervisningen med deltakerne på skolen. Det ble kjøpt inn iPad til 4 av klassene på voksenopplæringen.

Læreplanen i norsk for voksne innvandrere er organisert i 3 spor og det var deltakerne på spor 1 i alfabetiseringsmodulen vi jobbet med. Dette er voksne som i utgangspunktet ikke kan lese eller skrive og som har ingen eller svært liten skolegang. Deltakerne har da behov for lese-og skriveopplæring før de går videre til den ordinære språkopplæringen, som er den andre delen på spor 1.

I løpet av uken hadde vi blant annet fokus på frukt, bær og grønnsaker. Målene var at de voksne innvandrerne skulle lære å uttale ordene, skrive ordene og bruke dem i setninger. Vi startet felles med å øve muntlig på ordene som deltakerne skulle lære. I forskjellige apper ble ordene skrevet inn. Videre arbeid var å sette bilder til ordene, tegne til og legge inn lyd. På sluttene av læringsøkta viste deltakerne arbeidet sitt til de andre i klassen.

I læreplanen for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere står det:»Opplæringen i norsk skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering, innhold og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og forutsetninger.»,(s.7). I løpet av de tre dagene ble disse prinsippene oppnådd. Deltakerene var engasjerte og motiverte gjennom hele læringsprosessen. De jobbet aktivt ved systematisk å sette lyd, bilde og tegning til tekst. Ved å jobbe på denne måten fikk deltakerne variasjon i undervisningen og alle jobbet med oppgaver tilpasset sitt nivå. De fikk en god og variert gjennomgang av begreper. Samtidig fikk de en fin repetisjon ved at deltakerne viste arbeidet sitt til de andre i klassen, som en oppsummering av læringsøkta.

Videre i læreplanen står det om digital kompetanse:»Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Opplæring i digitale ferdigheter skjer best i en meningsfull kontekst. Lære- planens mål for digital kompetanse er derfor integrert i språklige kompetansemål på alle nivåer.», (s.11). Som deltakerne sa avslutningsvis: » Dette er gøy», » Vi har lært masse», «Uka har gått veldig fort!», og «Dette må vi ha flere ganger». Deltakerne opplevde at de fikk digital kompetanse satt inn i en meningsfull kontekst.

Dagene med lærerne og de voksne innvandrerne på Tønsberg Voksenopplæring kan oppsummeres med: Mange smil, mye latter og masse læring!

Læreplanen i norsk og sammfunskunnskap for voksne innvandrere finner du her.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.