Seminar for skoleledere

16. november, kl. 9.30-14.30
Ervingen kulturhus AS, Kong Oscars gate 18, 5017 Bergen

Rikt og Eplehuset i samarbeid med Apple ønsker deg som skoleleder velkommen til en innholdsrik dag med fokus på økt læring.

For å lykkes med digital satsing må vi tenke helhetlig og bygge på det som forskning viser gir økt læring. Det er avgjørende at prinsipper om god underveisvurdering, klasseledelse og elevaktiv læring står i sentrum. 

Torsdag 16. november får du selv se hvorfor iPad er et så kraftig verktøy i læringsarbeidet. Da får du bli kjent med hvordan elever, lærere og skoleledere sammen med Rikt har oppnådd store endringer i skolen. Du får lære av andres erfaringer, og bli inspirert av ledere som har sett spennende resultater i egen satsing. Seminaret passer for skoleeiere og ledere på barne- og ungdomstrinn.

Foto: Annette Larsen