Skoleutvikling

Kurs

Frittstående kursdager
Informasjon om kursene kommer snart.

 • SMART Board
 • Koding
 • Spill i skolen
 • Pages, Keynote, Numbers
 • Office365 og OneNote
 • Garageband og iMovie
 • Animasjon
 • Film i skolen

Barnehageutvikling

Digitale verktøy i barnehagen

Om Rikt

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes vi så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.

Gjennom bevisst satsning opplever skolene på svært kort tid å endre klasseromspraksis fra «konsumlæring» til «aktiv læring». Mer enn noen gang tidligere har dette blitt aktualisert gjennom Ludvigsenutvalgets arbeid.

Alle våre veiledere er utdannet pedagog og har flere års erfaring fra pedagogisk arbeid i Norge. Skoleutvikling er krevende prosesser og våre veiledere er derfor fast ansatte som får lang trening hos oss. Du kan være trygg på at du får en fagperson som hjelper deg å nå dine ambisiøse mål.

Vår visjon: Endre Norge.
Det er ikke profitt til eierne eller salgsbonus som motiverer oss som jobber i Rikt. Vi drives alle av sterke verdibaserte mål. Det skjønner du når du snakker med oss!

 • Mestre

 • Skape

 • Reflektere

 • Anerkjenne

Det er 4 begreper som oppsummerer all vår tilnærming: Mestre, skape, reflektere og anerkjenne. Opplevelsen av å mestre kommer av gode tilrettelagte utfordringer. Når eleven skaper gjennom å være aktivt lærende, så øker også refleksjonen. Gjennom samarbeid og deling lærer de seg å anerkjenne hverandre, noe som gir mening og trygghet for alle.

Våre skoler vinner innovasjonspriser!

Jong skole – Innovasjonsprisen 2016

Jong skole har vist at digitale hjelpemidler åpner for mange nye muligheter. Juryen har vektlagt at innføring av de digitale verktøyene har gått hånd i hånd med en gjennomført pedagogisk tankegang. Dette har gitt skolen dokumenterte resultater i blant annet lese- og skriveopplæringen.

Teglverket skole – Innovasjonsprisen 2017

Teglverket skole ble tildelt innovasjonsprisen på grunnlag av deres helhetlige tilnærming til utvikling av digital kompetanse i skoleledelse, hos lærere og alle elever. Læringen har stått i sentrum, og IKT-verktøy har blitt brukt som et sentralt hjelpemiddel i prosessen. Teglverket skole ser på det som sitt hovedoppdrag å ruste elevene for fremtiden.

Videoer som viser noe av vårt arbeid

Teglverket skole – vinner av Innovasjonsprisen 2017

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om Teglverket skole som vant Innovasjonsprisen 2017. Rikt har hjulpet dem i gang med satsingen på iPad 1:1.

Lese- og skriveopplæring på Jong skole, Bærum

Senter for IKT i utdanningen har laget en video om leseopplæringen på Jong skole. Skolen har oppnådd svært spennende resultater. Rikt har stått for opplæring mens Dustin har levert iPader og tilbehør. Trykk på videoen for å starte. Du kan lese mer på IKT-senterets sider.

Åskollen Skole – Dustin

Da Åskollen bestemte seg for å gi alle elevene hver sin iPad tok de raskt kontakt med Rikt. Gjennom tett og godt samarbeid har Åskollen på kort tid merket stor fremgang i læringsutbytte, effektivitet og arbeidsflyt. I videoen som er produsert av leverandøren Dustin får du presentert noen av gevinstene ved en leveranse fra Rikt.

Vurdering for læring i Skedsmo kommune

Gjennom våren 2014 jobbet Rikt sammen med Skedsmo med å styrke og dokumenter det vurderingsarbeidet som skjer i kommunens skoler. Målet med filmen var å konkretisere og tilgjengeliggjøre Vurdering for læring og inspirere gjennom gode eksempler.

Økt læringstrykk på skolene i Kongsberg

I denne videoen produsert av Atea får du høre fra både skoleeier, skoleledelse, lærere og elever om noe av det spennende som har skjedd i læringsarbeidet i kommunen. Rikt har stått for opplæringen mens Atea var leverandør på klienter og infrastruktur.

Hva kundene sier om oss

Vi ser motiverte elever som produserer mer enn før i et stillere arbeidsmiljø. De gjør grundigere arbeid, de samarbeider mer og de deler mer.

Rolf Arve Wold, rektorVik skole, Sømna kommuneLes mer

For å sikre at vi får et god pedagogisk bruk at iPad, så har vi engasjert Rikt som har dyktige digitale pedagoger. Med Rikt og iPad ligger fokus på læring

Lars Christian Gjøsæther, rektorÅskollen skole, Drammen kommuneLes mer

For å lese avisartikler om vårt arbeid i skolene kan du følge lenken under.

Avisartikler

Våre medarbeidere

Erling Grønlund

Erling Grønlund

Daglig leder

Mob: 414 90 890
Grunnlegger av Rikt. Erling har ansvar for utvikling av marked og produkt. Har jobbet med implementering av IKT i skolen siden 2002. Jobbet flere år i barnehage og skole. Tidligere lederstilling i Aftenposten og Telenor. Utdannet markedsfører fra BI. Erling er en del av ledergruppen i Rikt.

Einar Solheim

Einar Solheim

Administrativ leder

Mob: 908 77 576
Einar kommer fra stillingen som stabsleder i Karmøy kommune. Her har han ledet gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid i skoler og barnehager. Einar har en Executive MBA grad fra UiS, og har nå 17 års ledererfaring fra privat og offentlig virksomhet. Einar brenner for lederskap, skole og endring. Einar er en del av ledergruppen i Rikt.

Kjell Atle Halvorsen

Kjell Atle Halvorsen

Skoleutvikling

Kjell Atle har hatt ansvaret for rektorutdanningen ved NTNU og masterprogrammet i skoleledelse. Hans brede bakgrunn inkluderer undervisning, ledelse og forskning og en rekke artikler og bokkapitler.
Kjell Atle brenner for å se formålsparagrafen bli til virkelighet i norsk skole gjennom bruk av teknologi og syn på elever som ressurs.
Kjell Atle er en del av ledergruppen i Rikt.

Johnny Gangsøy

Johnny Gangsøy

Skoleutvikling

Mob: 482 49 396
Johnny var rektor på Skrim ungdomsskole når de som den første offentlige ungdomsskolen i Norge startet opp med 1:1 iPad. Han har også en master i skoleledelse, mye erfaring som foredragsholder og har ledet flere kulturprosjekter på tvers av kommunegrenser. Johnny er en del av ledergruppen i Rikt.

Eirik Østvoll Sagstuen

Eirik Østvoll Sagstuen

Områdeansvarlig

Mob: 957 56 126
Eirik er utdannet adjunkt med videreutdanning i matematikk. Han har 13 års erfaring fra barneskolen som kontaktlærer, IKT-ansvarlig og ressurslærer i regning. Eirik er opptatt av at alle elever skal få mulighet til å oppleve mestring, og sunne utfordringer. Han mener at gode relasjoner til elevene er viktig, og at trivsel og klasseledelse må være på plass for god læring.

Tove Elisabeth Ødegaard

Tove Elisabeth Ødegaard

Områdeansvarlig

Mob: 954 77 575
Tove er utdannet Montessoripedagog, ICDP-veileder og har fag innen markedsføring og ledelse fra BI.
Etter mange år i barnehage og privat næringsliv har hun de ti siste årene jobbet som kontaktlærer på barneskole. Læringstrykk, mestringsglede og klasseledelse er elementer Tove vektlegger i all undervisning.

Kristine Rasch

Kristine Rasch

Områdeansvarlig

Mob: 932 69 383
Kristine er utdannet adjunkt fra Lærerhøyskolen i Oslo og Norges Idrettshøyskole. Hun har jobbet ni år på mellomtrinnet og fem år i ungdomsskolen. Kristine er opptatt av trygg og god klasseledelse, fremtidsrettet kunnskap, og elevers bevisstgjøring av nyttige læringsstrategier.

Maja R. Brustad

Maja R. Brustad

Utvikling og kvalitet

Mob: 920 81 388
Maja har mammapermisjon inntil videre. Maja er lektor i norsk og samfunnsfag og er i tillegg musikklærer. Hun har 7 års erfaring fra barne- og ungdomsskole.
Maja er opptatt av at alle elever skal bli sett og få utfordringer som passer sitt nivå. Hun har god erfaring med å bruke digitale verktøy til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev med enkle grep.

Ida Dahl

Ida Dahl

Prosessleder

Mob: 412 66 422
Ida er lektor med master i IKT-støttet læring og fordypning i matematikk og samfunnsfag. Hun er opptatt av å tilrettelegge for at hver enkelt opplever mestring, og oppnår sitt fulle potensiale.

Emma Bonnerud

Emma Bonnerud

Prosessleder

Mob: 960 01 616
Emma er utdannet adjunkt og jobber heltid i Rikt.
Hun har erfaring som lærer fra barneskolen og fokuserer på å gjøre klasserommet til en mestringsarena for alle elever gjennom god klasseledelse og gode relasjoner. Hun legger vekt på å ivareta elevenes motivasjon gjennom hele skoleløpet.

Frode Brynjulf Solsvik

Frode Brynjulf Solsvik

Prosessleder

Mob: 917 84 006
Frode utdannet adjunkt med hovedvekt på statsvitenskap og historie. Han har jobbet 6 år i skolen, både på mellomtrinnet og ungdomsskole. Frode er engasjert i elevers egenutvikling og er opptatt av klasseledelse og gode relasjoner mellom lærer og elev.

Benedicte Vinje

Benedicte Vinje

Pedagogisk veileder

Mob: 980 88 815

Camilla Øien

Camilla Øien

Pedagogisk veileder

Mob: 994 78 434
Camilla er utdannet lektor med undervisningsfagene samfunnsfag og engelsk. Hun er spesielt opptatt av skolens rolle i elevenes utvikling av digitalt medborgerskap.

Eldar E. Dahl

Eldar E. Dahl

Pedagogisk veileder

Mob: 976 51 797
Eldar er utdannet adjunkt med vekt på engelsk og kroppsøving. Han har over 20 års erfaring som kontaktlærer fra mellomtrinnet. Eldar er opptatt av relasjoner og trives best når alle rundt ham er glade og trygge. Han er overbevist om at disse omgivelsene fremmer læring. Han lever også etter mottoet: en god latter forlenger livet!

Elin Andresen Hofstad

Elin Andresen Hofstad

Pedagogisk veileder

Mob: 938 51 215
Elin er utdannet grunnskolelærer 1-7 med vekt på fagene matematikk, naturfag og norsk. Hun har jobbet tre år i teknologitette klasserom på barnetrinnet. Elin er opptatt av å skape mestring, læringsglede og motivasjon ved å skape en aktiv læringsarena i og utenfor klasserommet.

Elisabeth Hasselstrøm

Elisabeth Hasselstrøm

Pedagogisk veileder

Mob: 480 95 852
Elisabeth er adjunkt med fordypning i pedagogikk og spesialpedagogikk, og har jobbet som lærer siden 2004.
Hun er spesielt opptatt av god kvalitet i begynneropplæringen.
Elisabeth mener man lærer best når undervisningen har tydelige mål og eleven aktivt tar del i et fellesskap. Hun brenner for at alle elever skal få likeverdig mulighet til læring og utvikling.

Hanna P. Snekkerhaugen

Hanna P. Snekkerhaugen

Pedagogisk veileder

Mob: 938 98 403
Hanna er utdannet lektor i nordisk og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo, og har tilleggsutdanning i sosialpedagogikk og norsk som andrespråk. Hun har jobbet som kontaktlærer på ungdomstrinnet i fem år, og har erfaring med bruk av digitale læringsverktøy i klasserommet. Hanna er opptatt av gode relasjoner og læringsprosesser, samt kreativ og tverrfaglig læring.

Hanne Bjerke

Hanne Bjerke

Pedagogisk veileder

Mob: 936 99 820
Hanne har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo med fordypning i utvikling og bruk av digitale verktøy i opplæringen. Hun har erfaring fra barnehage og som veileder for studenter. Hanne er opptatt av at alle elever skal få bruke og utvikle sine evner, og at læring skal være lystbetont og gi mestringsfølelse.

Ingvild V. Høie

Ingvild V. Høie

Pedagogisk veileder

Mob: 476 24 124
Ingvild er utdannet adjunkt med fordypning i engelsk og norsk fra HiOA. Hun har flere års erfaring som kontaktlærer i Osloskolen, og har brukt læringsbrett aktivt i klasserommet. Ingvild mener et godt læringsmiljø preges av tydelig klasseledelse, godt humør og arbeidsmåter som skaper engasjement og nysgjerrighet hos elevene.

Isabel Lindseth-Løkka

Isabel Lindseth-Løkka

Pedagogisk veileder

Mob: 410 37 740
Isabel har jobbet som kontaktlærer på barnetrinnet i over 12 år, og har erfart hvor viktig god og tydelig klasseledelse er for alle barn. Hun brenner for å lære elevene å finne sin indre motivasjon og øke mestringsfølelsen deres. Regnestrategier som bygger på elevenes kompetanse er også ett av hennes favorittområder.

Jørgen Holmstrøm

Jørgen Holmstrøm

Pedagogisk veileder

Mob: 971 28 024
Jørgen er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Telemark og har 5 års erfaring som kontaktlærer på små-og mellomtrinnet, faglærer og IKT-ansvarlig i Osloskolen. Jørgen brenner for elevenes digitale kompetanse og det digitale klasserommets plass i skolen. Han er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene og se det iboende potensialet i den enkelte.

Jørgen Paulsen

Jørgen Paulsen

Pedagogisk veileder

Mob: 412 22 681
Jørgen er lektor med mastergrad i motivasjonsteori fra høgskolen i sørøst-Norge. Han har erfaring fra barne- og ungdomsskolen som både kontaklærer og faglærer. Jørgen er opptatt av å se hver enkelt elev og tror elevens mulighet til selvbestemmelse er viktig for å gi gode forutsetninger når det kommer til motivasjonen de har på skolen.

Jørn Eriksen

Jørn Eriksen

Pedagogisk veileder

Mob: 907 44 137
Jørn er adjunkt fra Lærerhøyskolen i Oslo med tillegg fra Norges Idrettshøyskole. Han har jobbet i både mellomtrinn og ungdomsskole. Han har også vært avdelingsleder i fire år for 1.-7.trinn. Jørn er opptatt av trygg og god klasseledelse. Det er viktig at elevene opplever motivasjon, mestring og glede gjennom meningsfylte oppgaver.

Katrine Ajer

Katrine Ajer

Pedagogisk veileder

Mob: 408 69 995‬
Katrine er utdannet adjunkt og har tilleggsutdanning i lese- og skriveopplæring. Hun har tidligere jobbet flere år som lærer i Osloskolen, i både småskolen og på mellomtrinnet. Katrine er opptatt av at elevene får være aktive og opplever mestring i et trygt og godt læringsmiljø.

Linda U. Thøring

Linda U. Thøring

Pedagogisk veileder

Mob: 414 72 012
Linda er utdannet adjunkt med fordypning i norsk og matematikk. Hun har jobbet flere år som kontaktlærer i Osloskolen. Linda brenner for å skape lærelyst og motivasjon i klasserommet ved at hver enkelt elev skal være aktiv i egen læring og oppleve mestring på sitt nivå.

Lotte Furuvik Sand

Lotte Furuvik Sand

Pedagogisk veileder

Mob: 980 88 815
Lotte er lektor med en mastergrad som vektlegger teknologistøttet læring og innovasjon. Undervisningsfagene hennes inkluderer musikk, KRLE og samfunnsfag. Hun er opptatt av å jobbe for en skoleutvikling som tilrettelegger for utvikling av aktive problemløsere, som igjen fordrer et større fokus på dybdelæring og kreativ kompetanse.

Marcus T. Weyde

Marcus T. Weyde

Pedagogisk veileder

Mob: 924 35 802
Marcus er adjunkt med hovedvekt på informatikk og matematikk. Han har 7 års erfaring fra ungdomsskole, og har i disse årene vært engasjert i pedagogisk bruk av IKT. Marcus er opptatt av tilpasset opplæring og åpen og utforskende undervisning.

Maria Svendsen

Maria Svendsen

Pedagogisk veileder

Mob: 997 59 621
Maria er utdannet adjunkt og har arbeidet i skolen i 7 år. Hun har videreutdannet seg i lesing og skriving på 5-10. trinn, og har de siste årene arbeidet med iPad i klasserommet. Hun brenner for at elevene skal kjenne på mestring og læringsglede ved å bruke kreative og varierte arbeidsmetoder.

Marta Hole Greve

Marta Hole Greve

Pedagogisk veileder

Mob: 957 81 388
Marta er utdannet lektor med en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, der hun har spesialisering i læring, teknologi og arbeid, og har erfaring fra Osloskolen. Marta er opptatt av at elevene skal være aktive og oppleve mestring, og har stor tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder.

Martin Asheim

Martin Asheim

Pedagogisk veileder

Mob: 404 90 565
Martin er utdannet adjunkt på 5.-10. trinn ved Høgskolen i Sørøst-Norge med tilleggsutdanning fra Universitetet i Stavanger. Martin er opptatt av at elevene skal trives og mestre skolen. Han mener trygg og god klasseleder med kreative og tydelige undervisningsopplegg kan legge til rette for dette hos elevene.

Mia Steen

Mia Steen

Pedagogisk veileder

Mob: 920 29 025
Mia er utdannet pedagog med en mastergrad innenfor kunnskap, utdanning og læring. Hun har spesialisert seg i bruken av digitale læringsverktøy og har arbeidserfaring fra opplæring i IKT. Mia er opptatt av et inkluderende læringsmiljø der alle får mulighet til å mestre og utvikle sin egen kompetanse. Som pedagog er hun flink til å se den enkelte elev og ta utgangspunkt i deres livsverden.

Monica Andersen

Monica Andersen

Pedagogisk veileder

Mob: 958 18 897
Monica er utdannet adjunkt med vekt på musikk, heimkunnskap og
sosialpedagogikk.
Hun har flere års erfaring fra små- og mellomtrinnet, både som
kontaktlærer og faglærer.
I klasserommet er hun opptatt av tydelig klasseledelse Monica mener
at mestring skapes gjennom tydelige læringsmål og at elevene er
aktive i egen læring.

Tore Lothe Magnussen

Tore Lothe Magnussen

Pedagogisk veileder

Mob: 905 59 200
Tore er utdannet adjunkt, og har jobbet 12 år i barneskolen, på alle trinn. Han er opptatt av at gode undervisningsmetoder bør være i stadig utvikling, slik at elevene opplever motivasjon og læringsglede. Tore trives med elever i alle aldre, og legger mye vekt på å skape en god relasjon til alle i klasserommet.

Trude Malnes

Trude Malnes

Pedagogisk veileder

Mob: 943 81 704
Trude er utdannet førskolelærer med etterutdanning som spesialpedagog, leseveileder og skoleleder. Hun har jobbet mange år som pedagogisk leder i barnehage og som kontaktlærer på barnetrinnet. Siden 2009 har hun jobbet som inspektør og avdelingsleder i grunnskolen. Trude er spesielt opptatt av leseopplæring og elevers mestringsopplevelser i undervisningen.

Laila Grüner

Laila Grüner

Prosjektkoordinator

Mob: 94812291 / 48187813
Laila er utdannet grafisk designer og har de siste 22 årene jobbet som grafisk designer, webdesigner og markedskoordinator.
Laila er vant til å jobbe i høyt tempo og tar utfordringer på strak arm. Aktiv læring er noe hun brenner for og ønsker å sørge for høy kvalitet i leveransene. Laila skal jobbe med koordinering av leveranser og Rikts grafiske uttrykk.

Eivind Grønlund

Eivind Grønlund

Teknisk ansvarlig

Mob: 915 63 611
Direkte fra videregående er Eivind vårt "elevalibi". Foruten kritiske skråblikk på Rikts læringskonsepter vil han ha et spesielt øye for det tekniske. Eivind møter du derfor ute i skolen når det er snakk om spill, blogg og alt som flyr.

Kristoffer Hansen

Kristoffer Hansen

Kommunikasjon

Mob: 466 13 873
Kristoffer har vært tilsatt som elevtillitsvalgt i mange år, og brenner for å gi elevene en stemme i skolen. Før han kom til oss jobbet han to år på fulltid i Elevorganisasjonen. Kristoffer studerer samfunnsøkonomi på Universitet i Oslo. Han er opptatt av at elever blir gjort i stand til å møte fremtiden.

Zoé Skjæraasen

Zoé Skjæraasen

Kommunikasjon

Mob: 473 09 640
Zoé er kommet rett fra videregående, og har erfaring som elevrådsleder og fra Elevorganisasjonen. Med fersk elevbakgrunn har hun stort engasjement rundt aktiv læring for elevene. Hun vil jobbe for og ønsker at flere skal bli bedre kjent med Rikt sitt arbeid blant skolene.

 • Adresse

  Storgt 25b (inngang fra Teatergata)
  2000 Lillestrøm

 • Telefon

  +47 948 12 291

 • Organisasjonsnummer

  991 729 445

Kontakt oss

Les bloggen

,

Facebook, neppe lovlig...

Det diskuteres for og mot bruk av Facebook og andre sosiale medier i skole. Vi som har sett lyset vil jo så gjerne dele dette som er så fantastisk. Men tar man kontakt med skoleledelse i en tilfeldig valgt skole, vil nok holdningene sprike…
,

IKT på hodet. På tide å sette ned beina?

Det er så merkelig at jeg har problemer med å skjønne det. Men når jeg tenker litt på det så skjønner jeg det allikevel - tror jeg. Men la meg begynne med begynnelsen så du skjønner hva jeg sikter til. I min jobb treffer jeg mye skoleledelse,…
,

Å tale eplet midt imot

Denne våren har jeg ved et par anledninger hatt gleden av å besøke Apples kontor i Norge. Begge ganger var det mye fokus på iPad. Både som forbruker og profesjonell har jeg blitt vant til å høre om revolusjonerende egenskaper ved ethvert…
© Opphavsrett Rikt AS