Oppføringer av Helene Grønlund

,

Samarbeid i førsteklasse

Jeg ble spurt om å fortelle om noe av det Rikt jobber med. Som en over middels nysgjerrig elev på videregående skole som elsker å skrive og lære, ble jeg veldig interessert i hva veilederne fra Rikt forteller. Ettersom de er ute i oppdrag hele tiden, har de liten tid til å skrive om alt […]